Zrušení § 202 odst. 2 o.s.ř.

Okresní soud v Hradci Králové, zastoupený předsedkyní senátu JUDr. Danou Mazákovou,

odmítl postoupit Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 202 odst. 2, kdy není možné se odvolat proti peněžitému plnění do 10 000 Kč a to i v případě, že rozsudek je protizákonný.

Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové

Odvolání a návrh na postoupení Ústavnímu soudu s návrhem na změnu zákona

V zákonné lhůtě bude podána ústavní stížnost.


Návrh na změnu zákona

Žalovaný podal odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové.

Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR - dojde-li soud k závěru, že zákon jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Návrh změny zákona :

aktuální znění : Občanský soudní řád - o.s.ř.- č. 99/1963 Sb. § 202 odst. 2

Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč.

Návrh na zrušení tohoto ustanovení zákona v celém rozsahu.

Důvod : je porušeno právo podat odvolání proti protizákonnému rozsudku.