Způsobení úpadku

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o. se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje 

trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - způsobení úpadku Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelku FytAgro s.r.o - § 224 TZ - způsobení úpadku FytAgro s.r.o.

Pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - je podezření, že pachatelka Ing. Monika Nebeská organizuje trestnou činnost za účelem a svého profesního postavení ( možná s obavou, že jinak by byla nezaměstnaná, protože je podezření, že si je vědoma svých schopností).

Současně je podezření, že obchodní holandský partner ZD Všestary p. Jan Bruinsma si obsazuje pracovní pozice ve "svých" firmách zaměstnanci, kteří bez rozmyslu plní jeho přání a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská byla již doplněním výpovědí ze dne 15. ledna 2018 upozorněna, že pokud sama vyvolala situaci a sdělila propachtovatelům, že proti propachtovatelům bude postupovat trestně právní cestou tak se propachtovatelé, v rámci obranné reakce, budou bránit podáváním odvetných trestních oznámení. Z postupu Ing. Moniky Nebeské je viditelné, že situaci sama vyvolala a je podezření, že jedná ve prospěch svého obchodního holandského partnera.

Ziskuchtivost a vyšší prospěch je prokázánn podezřením, že holanský obchodní partner ZD Všestary p. Jan Bruinsma zakládá firmy s oficiální poloviční rozhodovací účastí a ve skutečnosti obsadí toto místo "svým" zaměstnancem na pozici jednatele, který má managerské možnosti této firmě zajistit úpadek a takto p. Jan Bruinsma může následně majetek firmy "koupit",

Důkazem je i to, že ostatní firmy p. Jana Bruinsmy jsou ziskové a pouze tato firma má neúměrnou výši cizích zdrojů - nesplacené závazky po lhůtě splatnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o firmu podnikající v zemědělství, kde se propachtovává půda, tak je podezření, že při profesní podnikatelské erudici to p. Jan Bruinsma zajistil velmi uváženě, že si "založil" firmu s malým počtem propachtovatelů, kdy ke všem propachtovatelům má možnost osobního kontaktu bez jakékoliv nápadnosti.

Malý počet propachtovatelů následně může zajistit efekt jednoduché "koupě" zdevastované půdy, jejíž kvalitu následně zvedne za "jednoduše získané finance z účelových" cizích zdrojů této firmy.

Proto také p. Jan Bruinsma trvá na smluvní výpovědi a za zatím nechce uznat zákonnou výpověď podle zákona č. 89/2012 Sb. protože potřebuje čas na devastaci a znehodnocení půdy.

NGO p. Jan Bruinsmu zcela korektně informuje, že oznamovatelem trestních oznámení je NGO a nikoli propachtovatelé jako fyzické nebo právnické osoby.

NGO zajišťuje obranu vlastnických práv obecně a v tomto případě zajišťuje obranu vlastnických práv před devastací půdy pro všechny propachtovatele bez rozdílu.

NGO následně bude uplatňovat majetkovou na nemajetkovou škodu po obhospodařovateli.  

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv