Ivo Kučera - zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestného oznámení zneužití pravomoci úřední osoby radním Města Chlumec nad Cidlinou -  p. Ivo Kučera.

č.j. OV-13-29082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu PČR ve věci trestního oznámení na radního Města Chlumec nad Cidlinou p. Iva Kučeru.

Doručenky

 Vzhledem k tomu, že na radní je podáno trestní oznámení a podle právní teorie každému jednotlivému radnímu hrozí trest odnětí svobody až 12 let, je NGO toho názoru, že by PČR každému radnímu měla poskytnout možnost písemného vyjádření ve stanovené lhůtě a to k trestnímu oznámení jako celku.

Je již rozhodnutím každého jednotlivého radního jak svého práva využije, zda se vyjádří např. třemi větami nebo např. na 50 stránkách.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, které žádá upřesnění trestního oznámení na radního Města Chlumec p. Iva Kučeru ve věci trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby. 

č.j. TO-IK-04-24082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu radním Města Chlumec nad Cidlinou

p. Ivo Kučera

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na řádném zasedání dne 11. července 2018 :

" ...bylo 2x potvrzeno Okresním soudem v Hradci Králové, že Rada Města Chlumec nad Cidlinou rozhodla ve věci, ke které nemá zákonnou kompetenci. "
Z dřívější korespondence starosty Ing. Miroslava Uchytila bylo potvrzeno, že se nepořizuje zvukový záznam ze zasedání Rady a není možné zjistit jak kdo hlasoval.

    Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že v případu - Zneužití radních starostou - Chlumec nad Cidlinou - rozhodla, že v souladu s jednacím řádem NGO čl. 9 a 13 adekvátním způsobem zjistí jak hlasoval každý jednotlivý radní."

    TATO SITUACE SE KONKRÉTNĚ BUCE ŘEŠIT VÝSLECHEM U POLICIE ČR, KTERÁ BUDE VĚC VYŠETŘOVAT.

    POZN. KAŽDÝ RADNÍ SI BUDE MUSET ZAJISTIT DŮKAZ O SVÉM TVRZENÍ.