Mgr. Martin Prokop - zneužití pravomoci úřední osoby

č.j. : OST-JH-03-30082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Jiřímu Hajdovi.

Ve výše specifikovaném vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství se v předposlední větě vyskytla písařská nebo technická chyba.

Trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v podezření z trestného činu rozvracení republiky, veřejné schvalování trestného činu rozvrácení ústavního zřízení a zneužití pravomoci úřední osoby se podle zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb § 12d odst. 1. postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové a nikoli Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Na základě výše uvedených důvodů žádáme o postoupení věci na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na podezření rozvracení republiky, veřejné schvalování trestného činu rozvrácení ústavního zřízení a zneužití pravomoci úřední osoby na státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martina Prokopa, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

č.j. : TO-MP-03-19082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, na zneužití pravomoci úřední osoby s podezřením na úmysl dalšího trestného činu rozvrácení ústavního zřízení České republiky - rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na Krajském ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality a postupech komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost por. Ing. Miroslava Jaroše , který de facto "provozuje" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Současně je podezření, že si Mgr. Martin Prokop přivydělává přijímáním úplatků za zasílání protiprávní korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutil jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop přijímá úplatky od p. Ilony Langrové - pracovnice SZIF RO Hradec Králové a popř. od por. Ing. Miroslava Jaroše.

POKUD P. ILONA LANGROVÁ - PRACOVNICE STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU REGIONÁLNÍHO ODBORU HRADEC KRÁLOVÉ BĚHEM TŘÍ MĚSÍCŮ NEBYLA JEŠTĚ VYSLECHNUTA A NENÍ DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÁ NEBO JINAK ZÁVAŽNĚ NEMOCNÁ A V PŘÍPADĚ ŽE BY P. ILONA LANGROVÁ NEKOMUNIKOVALA, TAK VZHLEDEM K SOUČASNÉMU PRŮTAHU VE VĚCI JE MOŽNÉ VYUŽÍT § 67 A NÁSL. TRESTNÍHO ŘÁDU Č. 141/1961 SB. A P. ILONU LANGROVOU NECHAT ZATKNOUT A VYSLECHNOUT A POPŘ. UVALIT VAZBU, ABY NEMOHLA POKRAČOVAT V PODEZŘENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PODEZŘENÍ NA MANIPULACI S EVIDENCÍ LPIS VE PROSPĚCH FIREM S PODÍLY HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMY, KTERÁ SLOUŽÍ NÁSLEDNĚ K VYPLÁCENÍ DOTACÍ DO ZEMĚDĚLSTVÍ.

POKUD DOZORUJÍCÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE MGR. MARTIN PROKOP VEŘEJNĚ TOLERUJE PRŮTAHY V ŘÍZENÍ A NEVYSLÝCHÁNÍ PODEZŘELÝCH PRACOVNÍKŮ STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU REGIONÁLNÍHO ODBORU HRADEC KRÁLOVÉ, TAK JE PODEZŘENÍ, ŽE VZHLEDEM KE SVÉ PROFESNÍ ERUDICI STÁTNÍHO ZÁSTUPCE VEŘEJNĚ SCHVALUJE ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ VE SMYSLU TRESTNÉHO ČINU ROZVRACENÍ REPUBLIKY PODLE § 310 TZ V KONKRÉTNÍM DŮSLEDKU LIKVIDACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JAKO "NOVODOBÉ FORMY SOUKROMÉ KOLEKTIVIZACE" VE PROSPĚCH HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMY V REGIONU HRADEC KRÁLOVÉ.