MUDr. Miroslav Louda - zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresnímu státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestního oznámení na radního Města Chlumec nad Cidlinou MUDr. Miroslava Loudu v podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu PČR.

Stručné odůvodnění : Je podezření, že radní města Chlumec nad Cidlinou jednali a rozhodli ve věci, ke které nemají zákonnou kompetenci.

Pozn. Radní Města jsou oficiálně profesně erudovaní a tedy zodpovědní.

Právní úprava :

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

§ 69 odst. 2

Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Pokud by se zastupitel (radní) necítil profesně erudovaný ve znalostech zákonů a Ústavy ČR, tak nemá ani kandidovat.

Vzhledem k tomu, že na radní je podáno trestní oznámení a podle právní teorie každému jednotlivému radnímu hrozí trest odnětí svobody až 12 let, je NGO toho názoru, že by PČR každému radnímu měla poskytnout možnost písemného vyjádření ve stanovené lhůtě a to k trestnímu oznámení jako celku.

Je již rozhodnutím každého jednotlivého radního jak svého práva využije, zda se vyjádří např. třemi větami nebo např. na 50 stránkách.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, které žádá upřesnění trestního oznámení na radního Města Chlumec MUDr. Miroslava Loudu ve věci trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby.

č.j. TO-ML-02-17082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu radním Města Chlumec nad Cidlinou

MUDr. Miroslav Louda

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

 Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 rozhodla :

"Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že bude vycházet ze skutečné spisové dokumentace. Pokud o věci rozhodla Rada Města Chlumec nad Cidlinou podle zápisu ze zasedání Rady, bez zákonné kompetence, tak je Rada Města také zodpovědná za své rozhodování jak v odpovědnosti za způsobenou škodu, tak i z hlediska trestní odpovědnosti..."

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na řádném zasedání dne 11. července 2018 :

Z dřívější korespondence starosty Ing. Miroslava Uchytila bylo potvrzeno, že se nepořizuje zvukový záznam ze zasedání Rady a není možné zjistit jak kdo hlasoval.

" ...bylo 2x potvrzeno Okresním soudem v Hradci Králové, že Rada Města Chlumec nad Cidlinou rozhodla ve věci, ke které nemá zákonnou kompetenci."

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že v případu - Zneužití radních starostou - Chlumec nad Cidlinou - rozhodla, že v souladu s jednacím řádem NGO čl. 9 a 13 adekvátním způsobem zjistí jak hlasoval každý jednotlivý radní."


TATO SITUACE SE KONKRÉTNĚ BUCE ŘEŠIT VÝSLECHEM U POLICIE ČR, KTERÁ BUDE VĚC VYŠETŘOVAT.

POZN. KAŽDÝ RADNÍ SI BUDE MUSET ZAJISTIT DŮKAZ O SVÉM TVRZENÍ.