Ing. Miroslav Uchytil - zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresnímu státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestního oznámení na starostu Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila v podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu PČR.

Doručenky

Stručné odůvodnění : Je podezření, že radní města Chlumec nad Cidlinou jednali a rozhodli ve věci, ke které nemají zákonnou kompetenci.

Pozn. Radní Města jsou oficiálně profesně erudovaní a tedy zodpovědní.

Právní úprava :

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

§ 69 odst. 2

Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Pokud by se zastupitel (radní) necítil profesně erudovaný ve znalostech zákonů a Ústavy ČR, tak nemá ani kandidovat.

 Vzhledem k tomu, že na radní je podáno trestní oznámení a podle právní teorie každému jednotlivému radnímu hrozí trest odnětí svobody až 12 let, je NGO toho názoru, že by PČR každému radnímu měla poskytnout možnost písemného vyjádření ve stanovené lhůtě a to k trestnímu oznámení jako celku.

Je již rozhodnutím každého jednotlivého radního jak svého práva využije, zda se vyjádří např. třemi větami nebo např. na 50 stránkách.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, které žádá  upřesnění trestního oznámení na starostu Města Chlumec Ing. Miroslava Uchytila ve věci trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby.

č.j. - TO-MU-01-15082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu starostou Města Chlumec nad Cidlinou 

 Ing. Miroslav Uchytil.

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla 

na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 

"...NGO bude reagovat podáním následných opravných prostředků směřujícím k dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv - konkrétně radních Města Chlumec nad Cidlinou, kteří se konkrétního zasedání rady města účastnili a nevznesli námitku proti skutečnosti, že rada města nemá zákonné oprávnění rozhodovat v předmětné věci - uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody s příslušenstvím."

Dále Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 rozhodla : 

"Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že bude vycházet ze skutečné spisové dokumentace. Pokud o věci rozhodla Rada Města Chlumec nad Cidlinou podle zápisu ze zasedání Rady, bez zákonné kompetence, tak je Rada Města také zodpovědná za své rozhodování jak v odpovědnosti za způsobenou škodu, tak i z hlediska trestní odpovědnosti..."

Podle § 26 TZ pachatel v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.