Plk. JUDr. David Fulka - zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na plk. JUDr. Davida Fulku Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Vyřízení stížnosti plk. JUDr. Davidem Fulkou - ředitelem KŘ PČR Královéhradeckého kraje je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Je podezření, že ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka zneužívá svoji pravomoc k dalšímu trestnému činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.