MUDr. Jaroslav Krenčík - zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Vrchní státní zastupitelství postupuje trestní oznámení - podezření na zneužití pravomoci úřední osoby na MUDr. Jaroslava Krenčíka (radního 2014-2018 města Chlumec nad Cidlinou) Okresnímu stánímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení - podezření na zneužití pravomoci úřední osoby na MUDr. Jaroslava Krenčíka (radního 2014-2018 města Chlumec nad Cidlinou) Okresnímu stánímu zastupitelství v Hradci Králové.

č.j. : TO-JK-20-04122018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu radním Města Chlumec nad Cidlinou

MUDr. Jaroslav Krenčík

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 

"...NGO bude reagovat podáním následných opravných prostředků směřujícím k dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv - konkrétně radních Města Chlumec nad Cidlinou, kteří se konkrétního zasedání rady města účastnili a nevznesli námitku proti skutečnosti, že rada města nemá zákonné oprávnění rozhodovat v předmětné věci - uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody s příslušenstvím."

 Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na řádném zasedání dne 10. dubna 2018 :

V případě, že by se vlastník pozemku nemohl dostavit na vyměřování hranice (pozn. Informace o vyměřování byla zaslána pouze s dvoudenním předstihem), tak by během hodinového jednání přišel o hodnotu 943 800 Kč.

Při vyměřování hranice pozemku mezi pozemkem poškozeného občana a pozemkem Města Chlumec nad Cidlinou, došlo ke snížení výměry pozemku poškozeného občana o 786,5 m². Vzhledem k situaci, že Město Chlumec nad Cidlinou chtělo svůj pozemek pronajímat, tak lze považovat cenu pozemku až 1 200 Kč/m², což je celkem 943 800 Kč.

"...bude nadále pokračovat v uplatňování nároku o náhradu nemajetkové škody a náhradu nákladů řízení.