Luboš Suchánek - zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na radního města Chlumec nad Cidlinou p. Luboše Suchánka Krajskému ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje k dalšímu řízení.

č.j. : TO-LS-16-03092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu radním Města Chlumec nad Cidlinou

p. Luboš Suchánek

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 : 

"...NGO bude reagovat podáním následných opravných prostředků směřujícím k dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv - konkrétně radních Města Chlumec nad Cidlinou, kteří se konkrétního zasedání rady města účastnili a nevznesli námitku proti skutečnosti, že rada města nemá zákonné oprávnění rozhodovat v předmětné věci - uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody s příslušenstvím."

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

Čl. 2

Odst. 1 Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

Odst. 2 - Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Čl. 3

Odst. 1 - Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu

Odst. 3 -Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

§ 2 odst. 1

Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec.