PaedDr. Arnošt Vítek - zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestného oznámení ze zneužití pravomoci úřední osoby 1. místostarostou města Chlumec nad Cidlinou PaedDr. Arnoštem Vítkem.

č.j. TO-AV-09-29082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu 1. místostarostou (radním) Města Chlumec nad Cidlinou

PaedDr. Arnošt Vítek

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

 Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 rozhodla :

"Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že bude vycházet ze skutečné spisové dokumentace. Pokud o věci rozhodla Rada Města Chlumec nad Cidlinou podle zápisu ze zasedání Rady, bez zákonné kompetence, tak je Rada Města také zodpovědná za své rozhodování jak v odpovědnosti za způsobenou škodu, tak i z hlediska trestní odpovědnosti..."

 Dále Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na řádném zasedání dne 10. dubna 2018 :

"Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že v případu - Zneužití radních starostou - se bude k porušovatelům lidských práv bude chovat zásadně podle pravidla rovnosti, tzn. likvidačně. 

Porušovatelé lidských práv se chovají tak, že s poškozeným občanem nemají žádné slitování a nepřemýšlí, jaký dopad má likvidační rozhodnutí města na občana."