ZD Všestary

Human Rights Defense z.s. - NGO podala podnět k provedení kontroly z důvodu podezření krácení daně z příjmu právnickou osobou firmou FytAgro s.r.o. - IČO 046 76 190

Firma FytAgro s.r.o. má k 31.12.2018 stav cizích zdrojů v celkové výši 4 541 000 Kč.

Cizí zdroje jsou závazky z obchodních vztahů - závazky po lhůtě splatnosti.

Otázky pro Finanční úřad :

 1. Na co jsou vystaveny faktury (závazky po lhůtě splatnosti - závazky z obchodních vztahů)?

2. Zda faktury za zboží nebo služby odpovídají účelu podnikání?

3. Kdo je věřitel?

Který věřitel při nezaplacených milionech ochotně dává další zboží nebo služby za další miliony?


Doplnění :

Pokud by jakákoliv firma přišla do banky ( myslí se tím, jako Komerční banka, Česká spořitelna apod.) a řekla : 

" Půjčte mně na 3 roky 4 500 000 Kč, já z toho udělám účetně cizí zdroje, které jsou nevymahatelné," tak takové firmě banka nepůjčí.


Proto je podezření, že se jedná o věřitele, srovnatelného s nebankovním subjektem, který zřejmě ochotně "půjčuje" na účetní tvorbu cizích zdrojů, ze zištných důvodů.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení Ing. Monice Nebeské- ZD Všestary v případu Křivé obvinění a SZIF.

Ing. Monika Nebeská odeslala dopis ze dne 2. ledna 2018, že proti vlastníkům půdy a propachtovatelům bude postupovat trestněprávní cestou, když budou požadovat plnění smlouvy, jako placení pachtu, dodávku naturálií a řádné hospodaření.

Následně bylo proti vlastníkovi půdy a propachtovatelce zahájeno fiktivní trestní stíhání bez důkazů s pomocí protizákonných manipulačních psychologických metod Gaslighting a Kyberstalking s tím, že bude strčena do blázince.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda si Ing. Monika Nebeská objednala u kpt. Ing. Mariana Rochla trestní stíhání vlastníka půdy a propachtovatelky na objednávku, aby Ing. Monika Nebeská nemusela plnit pachtovní smlouvu?

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové - ZD VŠESTARY - hlavní manager P. JAN BRUINSMA

NGO žádá o podání vysvětlení, jestli si konkrétní pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu mysleli že vyhoví holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, hlavnímu manageru ZD Všestary tak, že na předsedkyni NGO podají trestní oznámení a s pomocí kpt. Ing. Mariana Rochla předsedkyni NGO - jako VLASTNÍKA PŮDY A PROPACHTOVATELE strčí do BLÁZINCE?

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost ZD VŠESTARY - hlavnímu manageru P. JANU BRUINSMOVI.

Hör auf, schriftliche Korrespondenz zu stören.

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala sdělení Policii ČR Náchod a Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod a SZIF Hradec Králové a SZIF Náchod.

NGO sděluje :

k příloze č. 1 :

Stylistika dopisu je na Okresního státního zástupce zvláštní.

PSČ v záhlaví dopisu je 547 21 a na doručence DS je 547 01.


k příloze č. 2 :

Vyrozumění oznamovatele je zvláštní v tom, že kromě případu SZIF se zabývá poměrně podrobnými informacemi z případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, cca 3 roky starého případu a jsou ve vyrozumění uvedeny informace, které nebyly sděleny korespondencí - oznamovatelem - nevládní organizací.


NGO sděluje, že věc byla postoupena k mezinárodnímu řízení a vyšetřování před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, viz. Příloha č. 3


Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala sdělení hlavnímu managerovi ZD Všestary p. Janu Bruinsmovi o 

podezření na falešné maily.