ZD Všestary

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení Ing. Monice Nebeské- ZD Všestary v případu Křivé obvinění a SZIF.

Ing. Monika Nebeská odeslala dopis ze dne 2. ledna 2018, že proti vlastníkům půdy a propachtovatelům bude postupovat trestněprávní cestou, když budou požadovat plnění smlouvy, jako placení pachtu, dodávku naturálií a řádné hospodaření.

Následně bylo proti vlastníkovi půdy a propachtovatelce zahájeno fiktivní trestní stíhání bez důkazů s pomocí protizákonných manipulačních psychologických metod Gaslighting a Kyberstalking s tím, že bude strčena do blázince.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda si Ing. Monika Nebeská objednala u kpt. Ing. Mariana Rochla trestní stíhání vlastníka půdy a propachtovatelky na objednávku, aby Ing. Monika Nebeská nemusela plnit pachtovní smlouvu?

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové - ZD VŠESTARY - hlavní manager P. JAN BRUINSMA

NGO žádá o podání vysvětlení, jestli si konkrétní pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu mysleli že vyhoví holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, hlavnímu manageru ZD Všestary tak, že na předsedkyni NGO podají trestní oznámení a s pomocí kpt. Ing. Mariana Rochla předsedkyni NGO - jako VLASTNÍKA PŮDY A PROPACHTOVATELE strčí do BLÁZINCE?

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost ZD VŠESTARY - hlavnímu manageru P. JANU BRUINSMOVI.

Hör auf, schriftliche Korrespondenz zu stören.

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala sdělení Policii ČR Náchod a Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod a SZIF Hradec Králové a SZIF Náchod.

NGO sděluje :

k příloze č. 1 :

Stylistika dopisu je na Okresního státního zástupce zvláštní.

PSČ v záhlaví dopisu je 547 21 a na doručence DS je 547 01.


k příloze č. 2 :

Vyrozumění oznamovatele je zvláštní v tom, že kromě případu SZIF se zabývá poměrně podrobnými informacemi z případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, cca 3 roky starého případu a jsou ve vyrozumění uvedeny informace, které nebyly sděleny korespondencí - oznamovatelem - nevládní organizací.


NGO sděluje, že věc byla postoupena k mezinárodnímu řízení a vyšetřování před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, viz. Příloha č. 3


Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala sdělení hlavnímu managerovi ZD Všestary p. Janu Bruinsmovi o 

podezření na falešné maily.