ZD Všestary

Mimořádné opatření

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 7. května 2020 s platností 9. května 2020

Co se týče případu SZIF, tak tam je to tak, že firma FytAgro s.r.o. , (společník ZD Všestary) ve své vlastní nevědomosti plní plány tajných služeb, protože pro tajné služby je výhodné zadržování vlastního majetku předsedkyně NGO, za prvé, aby ho veřejně vymáhala, což slouží k politice diskreditace velkých zemědělských firem, že je narušen systém tržního hospodářství v rámci prezentace politiky bezpráví 

a za druhé tajné služby ve skutečnosti nechtějí, aby si předsedkyně NGO založila vlastní zemědělskou firmu a předsednictví NGO předala jinému předsedovi, protože práce nového předsedy by byla odlišná. 

Firma FytAgro s.r.o je však ve svém myšlení značně limitovaná, když se utěšuje, že by mohla zadarmo užívat a těžit z cizího majetku.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala PODNĚT Z PRAXE MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ.

NGO podává podnět z praxe.

Ministerstvo zemědělství v případu LPIS vytváří zemědělskou politiku, že velké zemědělské firmy, jako ZD Všestary - společník FytAgro s.r.o., nemusí platit pacht propachtovatelům.

Pro praxi je vytvořen NEBEZPEČNÝ PRECEDENT, že každý vlastník půdy, který má tu drzost chtít smluvní pacht, je pod právním dohledem JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. - Vrchní státní zástupkyně, prohlášen za duševně nemocného zločince a je strčen do blázince, kde mu Rochl s Hrenčínovou prohledají prdel, jestli si tam vlastník půdy něco neschoval a potom jsou vlastníkovi předepsány smrtelné dávky léku...pro jistotu, aby se vlastník půdy nebránil.

Vlastník půdy bude požadovat prošetření věci pouze v případě, že Ing. Monika Nebeská na podzim opakovaně odmítne vydat pole.

Ztrátu zpoždění zemědělského podnikání bude budou vlastníci půdy požadovat prostřednictvím případu Křivé obvinění.

Vlastník půdy nedělá právní obranu zadarmo....není charita pro zbytečné policajty a státní zástupce.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Pane Rochl,

Vy jste paní Nebeskou normálně podvedl.

Paní Nebeská v nevědomosti myslí, jak je strašně chytrá a důležitá, že pro ni zadržujete majetek vlastníků půdy, které prohlašujete za duševně nemocné zločince.

Jenže ve skutečnosti tajné služby paní Nebeskou zneužívají, protože majetek zadržují ve skutečnosti tajné služby prostřednictvím ministra zemědělství, aby vlastník půdy - předsedkyně NGO rozmazávala politiku bezpráví - narušením tržního systému a diskreditací velkých zemědělských firem na internetu ... a nepodnikala v zemědělství.

Ve skutečnosti tajné služby takto diskreditují velké zemědělské firmy dezinformací, že velké zemědělské firmy nemusí pacht a stát to podporuje.

A když má vlastník půdy tu drzost chtít pacht podle smlouvy, tak ho Rochl, na přání paní Nebeské, prohlásí za cvoka pod právním dohledem Bradáčové, zamává mu pistolí před nosem, Hrenčínová mu na osobní prohlídce při dřepech prohledá prdel, jestli si tam vlastník půdy něco neschoval a pak ho strčí do blázince, kde mu na kurtech nezbude nic jiného, než se posrat. 

Pane Rochl,

vidíte jakou ostudu děláte paní Nebeské a ZD Všestarům ???....ještě si to propachtovatelé vyloží tak, že paní Nebeská požaduje po Rochlovi, aby všem vlastníkům, co drze požadují pacht, Hrenčínová prohledala prdel, jestli si tam propachtovatel něco nestrčil.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby si promyslel, co bude vlastně dělat, protože se nejspíš stane NEUŽITEČNÝ pro svého "zadavatele a ochránce", pro kterého dělá fiktivní trestní stíhání s FANTASMAGORICKÝMI FABULACEMI, že chtít smluvní pacht po zemědělské firmě je buď zločin nebo výsledek duševní poruchy, opilosti i a návykových látek a takové lidi se musí strčit do blázince.  

Human Rights Defense z.s. - NGO podala podnět k provedení kontroly z důvodu podezření krácení daně z příjmu právnickou osobou firmou FytAgro s.r.o. - IČO 046 76 190

Firma FytAgro s.r.o. má k 31.12.2018 stav cizích zdrojů v celkové výši 4 541 000 Kč.

Cizí zdroje jsou závazky z obchodních vztahů - závazky po lhůtě splatnosti.

Otázky pro Finanční úřad :

 1. Na co jsou vystaveny faktury (závazky po lhůtě splatnosti - závazky z obchodních vztahů)?

2. Zda faktury za zboží nebo služby odpovídají účelu podnikání?

3. Kdo je věřitel?

Který věřitel při nezaplacených milionech ochotně dává další zboží nebo služby za další miliony?


Doplnění :

Pokud by jakákoliv firma přišla do banky ( myslí se tím, jako Komerční banka, Česká spořitelna apod.) a řekla : 

" Půjčte mně na 3 roky 4 500 000 Kč, já z toho udělám účetně cizí zdroje, které jsou nevymahatelné," tak takové firmě banka nepůjčí.


Proto je podezření, že se jedná o věřitele, srovnatelného s nebankovním subjektem, který zřejmě ochotně "půjčuje" na účetní tvorbu cizích zdrojů, ze zištných důvodů.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení Ing. Monice Nebeské- ZD Všestary v případu Křivé obvinění a SZIF.

Ing. Monika Nebeská odeslala dopis ze dne 2. ledna 2018, že proti vlastníkům půdy a propachtovatelům bude postupovat trestněprávní cestou, když budou požadovat plnění smlouvy, jako placení pachtu, dodávku naturálií a řádné hospodaření.

Následně bylo proti vlastníkovi půdy a propachtovatelce zahájeno fiktivní trestní stíhání bez důkazů s pomocí protizákonných manipulačních psychologických metod Gaslighting a Kyberstalking s tím, že bude strčena do blázince.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda si Ing. Monika Nebeská objednala u kpt. Ing. Mariana Rochla trestní stíhání vlastníka půdy a propachtovatelky na objednávku, aby Ing. Monika Nebeská nemusela plnit pachtovní smlouvu?

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové - ZD VŠESTARY - hlavní manager P. JAN BRUINSMA

NGO žádá o podání vysvětlení, jestli si konkrétní pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu mysleli že vyhoví holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, hlavnímu manageru ZD Všestary tak, že na předsedkyni NGO podají trestní oznámení a s pomocí kpt. Ing. Mariana Rochla předsedkyni NGO - jako VLASTNÍKA PŮDY A PROPACHTOVATELE strčí do BLÁZINCE?

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost ZD VŠESTARY - hlavnímu manageru P. JANU BRUINSMOVI.

Hör auf, schriftliche Korrespondenz zu stören.

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala sdělení Policii ČR Náchod a Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod a SZIF Hradec Králové a SZIF Náchod.

NGO sděluje :

k příloze č. 1 :

Stylistika dopisu je na Okresního státního zástupce zvláštní.

PSČ v záhlaví dopisu je 547 21 a na doručence DS je 547 01.


k příloze č. 2 :

Vyrozumění oznamovatele je zvláštní v tom, že kromě případu SZIF se zabývá poměrně podrobnými informacemi z případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, cca 3 roky starého případu a jsou ve vyrozumění uvedeny informace, které nebyly sděleny korespondencí - oznamovatelem - nevládní organizací.


NGO sděluje, že věc byla postoupena k mezinárodnímu řízení a vyšetřování před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, viz. Příloha č. 3


Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala sdělení hlavnímu managerovi ZD Všestary p. Janu Bruinsmovi o 

podezření na falešné maily.