ZD Všestary

Informace pro propachtovatele, 

kteří propachtovávají půdu ZD Všestary

zastoupené :

ředitelka a předsedkyně představenstva 

Ing. Monika Nebeská

místopředseda představenstva 

Jan Bruinsma

Fotodokumentace

stavu hospodaření ZD Všestary


Stav hospodaření k 28. březnu 2018


Řepka k 28. březnu 2018


Ozimé obilí k 28. březnu 2018


Pro srovnání stav plodin  sousedních pozemků

Sousední řepka k 28. březnu 2018

Sousední ozimé obilí k 28. březnu 2018