Zastupitelstvo Chlumec nad Cidlinou

Fotogalerie

24. zasedání zastupitelstva města Chlumec nad Cidlinou dne 8. listopadu 2017

21. zasedání dne 29. března 2017


1. část

3. část

4. část

5. část

6. část - Bidfood Czech Republic s.r.o.

7. část - Bidfood Czech Republic s.r.o.

8. část

9. část

10. část

11. část

12. část


13. část

14. část - proslov za Human Rights Defense z.s.

15. část - předseda majetkové komise města ing. Jiří Žabka očekává statut de facto vyvlastňování do budoucna

Přestože Human Rights Defense z.s. upozornila město Chlumec nad Cidlinou na 19. zasedání zastupitelstva dne 14. prosince 2016, že veřejným zájmem je ochrana lidských práv a tedy ochrana vlastnictví podle mezinárodního práva, kterým je Česká republika povinna se řídit, tak město Chlumec nad Cidlinou v zastoupení ing. Jiřího Žabky  předsedy majetkové komise  opětně porušuje lidská práva.

Human Rights Defense z.s. poznamenává, že to mezi přítomnými občany vyvolalo paniku, že město, přes důrazné upozornění, pokračuje v porušování lidských práv.

Výroky ing. Jiřího Žabky směřují k ohrožení základů demokratického právního státu porušením čl. 9. odst. 3 Ústavy ČR.

20. zasedání zastupitelstva Chlumec nad Cidlinou dne 18. ledna 2017

Právní analýza k videozáznamům :

1. K tvrzení ing. Miroslava Uchytila : obraťte se na Kraj.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, že zastupitelstvo věc projednává a schvaluje a proto je to zodpovědnost i zastupitelstva. V pravomoci zastupitelstva je územní plán neschválit, protože město, podle zákona o obcích, má rozhodovat ve prospěch občanů. Pokod se jedná o likvidaci, resp. zbourání nemovitostí (novostavby k trvalému byldení postavené na hypotéku), je toto zásadní argument, který by zastupitelstvo mělo předložit Kraji a územní plán neschválit.

2. K tvrzení Mgr. Jiřího Krenčíka : věc je nalajnovaná a my jsme... "poté následeje pouze neverbání komunikace"...v trávě.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, že české zákony občanům poskytují možnost podávat námitky, připomínky, opravné prostředky a výsledek této právní obrany následně vede nejen k ochraně lidských práv, v tomto případě vlastnictví, ale i následnému odškodnění.

Dále Human Rights Defense z.s. konstatuje, že výroky Mgr. Krenčíka vedou z právního hlediska k porušení čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR, kdy výrok Mgr. Krenčíka - o nalajnování- vede k ohrožení základů demokratického právního státu.

Dále Human Rights Defense z.s. konstatuje, že Mgr. Jiří Krenčík na zastupitelstvu vystupuje v pozici zastupitele a nikoli občana, což znamená, že zastupitel je ze zákona povinen dodržovat mimo jiné i zákon o obcích § 69 odst. 2, což Mgr. Jiří Krenčík svými výroky porušuje.

3. K tvrzení Ing. Miroslava Uchytila, že byl zvolený.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, žei starosta města ing. Miroslav Uchytil je povinen ze zákona dodržovat zákon o obcích § 69 odst. 2, což ing. Miroslav Uchytil svojí činností porušuje.

19. zasedání zastupitelstva Chlumec nad Cidlinou dne 14. prosince 2016