Zákonné povinnosti policistů

Zákonné požadavky

na právní znalosti policisty

Povinné znalosti policisty se řídí nařízením vlády č. 506/2004 Sb.

Podle zákona je policista povinen ovládat ochranu základních lidských práv a svobod z hlediska mezinárodního a vnitrostátního.

Dále je policista povinen ovládat

právní sílu ústavních předpisů

základní povinnosti policisty

podmínky výkonu služby

základní zásady trestního řízení

základní pravidla správního řízení

základní principy Evropské unie.

Služební zkouška je písemná, ústní a praktická.

V ústní i praktické části zkoušky se ověřují znalosti ze všech požadovaných témat.

V praktické části se ověřuje schopnost aplikovat teoretické znalosti ze všech požadovaných témat.

V případě, že je občan poškozen nezákonným jednáním policisty, je zákonný důvod pro podání trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 Trestního zákona, protože se policista nemůže vymlouvat na neznalosti právních předpisů a ani na případnou svoji psychickou labilitu apod.


Zákonné požadavky

na osobnostní charakteristiku policisty

Zákonné požadavky na osobnostní charakteristiku policisty se řídí vyhláškou 487/2004 Sb.

o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

Podle zákona musí být policista intelektově v pásu průměru nebo vyšším,

což znamená IQ od hodnoty 100 a více.

Dále musí být policista emočně stabilní.

Podle zákona musí být policista psychosociálně vyzrálý.

Zákon požaduje, aby policista byl odolný vůči psychické zátěži.

Také musí být policista podle zákona bez znaků nežádoucí agresivity a bez psychopotologické symptomatiky.

Při přijímání do služebního poměru zjišťuje osobnostní charakteristiku psycholog.

V případě, že dojde k jednání, na jehož základě se lze domnívat, že policista je osobnostně nezpůsobilý, musí podle zákona dojít k novému psychologickému vyšetření.

Policista je podel zákona povinen postupovat podle zákona o policii č. 273/2008 Sb.