Žádosti - změny legislativy - 1. část

č.j. : ZL-KSZ-01-04092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

 Jak státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Luká Vodička uvádí, jedná se skutečně o sérii podání.

Hlavní příčinou je právní skutečnost :

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, pokud si JUDr. Lukáš Vodička stěžuje na větší počet podání, tak má zákonnou možnost postoupit věc Nejvyššímu státnímu zástupci k vyhodnocení a přijetí opatření.

NGO kritizuje JUDr. Lukáše Vodičku, že neustále a kategoricky a bez odůvodnění zamítal podání NGO, aniž by vyzval k upřesnění návrhu NGO. 

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové