Vražda

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Hradec Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička postoupil trestní oznámení na Davida Žilku k prošetření GIBS Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS Hradec Králové.

GIBS Hradec Králové zahájila šetření

s Davidem Žilkou.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení - David Žilka- policista Obvodního oddělení Nový Bydžov dne 16. května 2016 pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 140 Odst 3 písm. e), f), i), j) TZ úmyslné vraždy ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 140 odst. 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - viz. č.j. KRPH-46623-10/TČ-2016-050271 ze dne 16. května 2016 a 1 ZT 146/2016-7 ze dne 1. června 2016.

Jedná se o podezření z trestného činu vraždy podle § 140 TZ.

Podle § 140 odst. 3 TZ odnětím svobody na 15 - 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán spáchá - li trestný čin

e) na svědkovi ( poškozená - protiprávně násilně zadržená odvracela trestný čin vraždy své matky)

f) na jiném , který plnil svoji povinnost při ochraně života vyplývající z jeho postavení uloženou mu ze zákona (podle lékařské zprávy měla poškozená - protiprávně násilně zadržená poskytovat zdravotní pomoc své matce)

i) zvlášť surovým způsobem (poškozená byla násilně držena v zadržovací cele na Obvodním oddělení Policie v Novém Bydžově s těžkým zraněním bez jakéhokoliv ošetření a léčení a bez stravy - viz. Dokumentace)

j) v úmyslu zakrýt a usnadnit jiný trestný čin (je zdokumentováno, že šlo o snahu zakrýt trestný čin policistů Obvodního oddělení Nový Bydžov pprap. Jindřicha Rygla a Jana Strejčka a Oblastní nemocnice Jičín a.s. LDN A Nový Bydžov, konkrétně zdravotní sestry Markéty Stojanové, Hany Bačové a primáře MUDr. Mirka Kadlece.)

Úmysl - § 15 odst. 1 písm. b) TZ je trestný čin spáchán jednoznačně úmyslně, protože pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit zájem chráněný zákonem.

Je nutné konstatovat, že policista David Žilka, vzhledem k jeho následnému chování, se nemůže vymlouvat na případnou šikanu na pracovišti Obvodního oddělení Nový Bydžov. Pokud by si policista David Žilka např. netroufl odporovat pprap. Jindřichu Ryglovi, měl o situaci informovat např. hradeckou nebo pražskou Policii a hlavně měl zatelefonovat tel. č. 155 a 158 a zajistit lékařské ošetření protiprávně násilně zadržené. K tomu je nutno podotknout, že čísla 155 a 158 jsou bezplatná a mohl použít i vlastní mobil.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky do datových schránek