Vražda

Vražda je trestný čin podle § 140 Trestního zákona

Podle Hlavy I TZ se jedná o trestný čin proti životu a zdraví

Podle Dílu 1 Hlavy I TZ se jedná o trestný čin proti životu

§ 140 odst. 1 TZ

Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na 10 až 18 let.

§ 140 odst. 2 TZ

Kdo jiného úmyslně usmtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody  na 12 až 20 let.

§ 140 odst. 3 TZ

Odnětím svobody na 15 až 20 let nebo vyjímečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li vraždu

a) na 2 a více osobách

b) na těhotné ženě

c) na dítěti mladším patnácti let

d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci

e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnáání nebo povolání směřující k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo majetku, vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce mu uloženou podle zákona

g) ne jiném pro jeho skutečnou nebo domělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání, nebo proto, že je skutečně nebo doměle bez vyznání

h) opětovně

i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem

j) v úmyslu získaz pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky

§ 140 odst.4  TZ

Příprava je trestná.