Mjr. Mgr. Zbyněk Cimmer - veřejné schvalování TČ

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vedoucím odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - Mjr. Mgr. Zbyněk Cimmer.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - veřejné schvalování trestného činu podle § 365 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. kombinaci s § 117 Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, na veřejné schvalování podezření z trestného činu rozvrácení ústavního zřízení České republiky - rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Dále je podezření, že Mjr. Mgr. Zbyněk Cimmer podporuje činnost por. Ing. Miroslava Jaroše, který de facto "provozuje" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Současně je podezření, že si por. Ing. Miroslav Jaroš i npor. Ing. Bc. Eduard Petiška přivydělávají přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí více.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Povinné znalosti policisty se řídí nařízením vlády č. 506/2004 Sb.

Podle zákona je policista povinen ovládat ochranu základních lidských práv a svobod z hlediska mezinárodního a vnitrostátního.