Trestní řízení

Dokazování v přípravném řízení

Právo na obhajobu

Obvinění podle trestního řádu

§ 22 TZ

Pachatel trestného činu

§ 23 TZ

Spolupachatel trestného činu

§ 24 odst 1 písm. a) TZ

Organizátor trestného činu

§ 24 odst. 1 písm. b) TZ

Návodce trestného činu

§ 24 odst. 1 písm. c) TZ

Pomocník trestného činu

§ 24 odst. 2 TZ

Trestní odpovědnost účastníka trestného činu