Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Mimořádné opatření

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 7. května 2020 s platností 9. května 2020

Co se týče případu SZIF, tak tam je to tak, že firma FytAgro s.r.o. ve své vlastní nevědomosti plní plány tajných služeb, protože pro tajné služby je výhodné zadržování vlastního majetku předsedkyně NGO, za prvé, aby ho veřejně vymáhala, což slouží k politice diskreditace velkých zemědělských firem, že je narušen systém tržního hospodářství v rámci prezentace politiky bezpráví 

a za druhé tajné služby ve skutečnosti nechtějí, aby si předsedkyně NGO založila vlastní zemědělskou firmu a předsednictví NGO předala jinému předsedovi, protože práce nového předsedy by byla odlišná. 

Firma FytAgro s.r.o je však ve svém myšlení značně limitovaná, když se utěšuje, že by mohla zadarmo užívat a těžit z cizího majetku.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení Ing. Monice Nebeské- ZD Všestary v případu Křivé obvinění a SZIF.

Ing. Monika Nebeská odeslala dopis ze dne 2. ledna 2018, že proti vlastníkům půdy a propachtovatelům bude postupovat trestněprávní cestou, když budou požadovat plnění smlouvy, jako placení pachtu, dodávku naturálií a řádné hospodaření.

Následně bylo proti vlastníkovi půdy a propachtovatelce zahájeno fiktivní trestní stíhání bez důkazů s pomocí protizákonných manipulačních psychologických metod Gaslighting a Kyberstalking s tím, že bude strčena do blázince.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda si Ing. Monika Nebeská objednala u kpt. Ing. Mariana Rochla trestní stíhání vlastníka půdy a propachtovatelky na objednávku, aby Ing. Monika Nebeská nemusela plnit pachtovní smlouvu?

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

NGO žádá o podání vysvětlení, jestli si konkrétní pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu mysleli že vyhoví holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, hlavnímu manageru ZD Všestary tak, že na předsedkyni NGO podají trestní oznámení a s pomocí kpt. Ing. Mariana Rochla předsedkyni NGO - jako VLASTNÍKA PŮDY A PROPACHTOVATELE strčí do BLÁZINCE?

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala sdělení Policii ČR Náchod a Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod a SZIF Hradec Králové a SZIF Náchod.

NGO sděluje :

k příloze č. 1 :

Stylistika dopisu je na Okresního státního zástupce zvláštní.

PSČ v záhlaví dopisu je 547 21 a na doručence DS je 547 01.

k příloze č. 2 :

Vyrozumění oznamovatele je zvláštní v tom, že kromě případu SZIF se zabývá poměrně podrobnými informacemi z případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, cca 3 roky starého případu a jsou ve vyrozumění uvedeny informace, které nebyly sděleny korespondencí - oznamovatelem - nevládní organizací.


NGO sděluje, že věc byla postoupena k mezinárodnímu řízení a vyšetřování před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, viz. Příloha č. 3

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství  Náchod  v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Policie ČR Náchod - oddělení hospodářské kriminality v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení konkrétním pracovníkům SZIF případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Přílohy

NGO sděluje konkrétním pracovníkům SZIF, že právní věc případů SZIF-LPIS  byla postoupena před Evropský soud pro lidská práve ve Štrasburku.

Konkrétních jmenovaných pracovníků SZIF se postoupení věci před mezinárodní soud dotýká podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR a čl. 36 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, tak, že budou mít povinnost se účastnit písemného a ústního projednání věci za stejných podmínek jako poškozený vlastník půdy.

Což znamená, že se konkrétní pracovníci budou účastnit mezinárodního řízení v sídle ESLP ve Štrasburku a písemnou a ústní korespondenci budou vést v jednacích jazycích mezinárodní instituce, tzn. V angličtině nebo francouzštině.

Pokud by kterýkoliv pracovník SZIF náhodou zjistil, že je absolutně neschopný v komunikací s mezinárodním soudem v cizím jazyku, nebo by neměl dostatek finančních prostředků na cestovné a ubytování do mezinárodního sídla instituce nebo nezvládl cestování po Evropě, tak bude vyhlášena jednostranná deklarace ve prospěch stěžovatele v rámci spravedlivého zadostiučinění - finanční kompenzace, která může být vymáhaná exekučně.

Postoupení případu

před Evropský soud pro lidská práva

ve Štrasburku

Stížnost

Přílohy 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Ústavního soudu o odmítnutí ústavní stížnosti v případu SZIF.

Ústavní soud umožnil postoupení případu SZIF 

k mezinárodnímu řízení a vyšetřování.

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala odpověď na výzvu Ústavního soudu v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Ústavního soudu v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Královév případu - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis PČR Náchod, oddělení hospodářské kriminality - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové. 

Pokračuje vyšetřování trestních oznámení na Ing. Moniku Nebeskou- ZD Všestary a FytAgro s.r.o., Ing. Petra Havelku - SZIF Náchod a p. Jana Bruinsmu - ZD Všestary.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámen na Vrchní státní zástupkyni JUDr. Lenku Bradáčovou, Ph. D. Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4 k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje část trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

č.j. : OML-SZIF-176-27022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala dostatečnou omluvu na výzvu k podání vysvětlení od PČR oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

 Podání vysvětlení je určeno na PČR Náchod, kde vyšetřuje por. Bc. Michal Novák, ale v předmětná výzva je podepsaná por. Ing. Miroslavem Jarošem, který pracuje na PČR v Hradci Králové.

Por. Ing. Miroslav Jaroš předchozí trestní oznámení uložil bez dalších opatření a proto nelze předpokládat fictio iuris -právní domněnka, že por. Ing. Miroslav Jaroš by měl zájem věc šetřit, ale spíše je podezření podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb - pomocník trestného činu- s cílem VYLÁKÁNÍM NA MÍSTO předsedkyně nevládní organizace a právní zástupkyně před Evropských soudem pro lidská práva ve Štrasburku k možnosti por. Ing. Miroslava Jaroše podezření na VYDÍRÁNÍ podle § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k podání vysvětlení od PČR oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

č.j. : TO-SZIF-DH-177-27022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu na ředitele odboru informačních o komunikačních technologií Ministerstva zemědělství - Ing. Daniel Hetzer.

Organizovaná hospodářská kriminality se vyznačuje vysokou specializací, precizním plánováním, přizpůsobením se požadavkům trhu a využíváním jeho úzkoprofilových míst.

Konstrukce obtížně průhledných firemních propojení napomáhá k vytváření zdání serióznosti. 

Hospodářskou kriminalitou jsou způsobovány škody (zejména státu) několikanásobně vyšší než jsou škody způsobované obecnou kriminalitou. 

Hospodářská kriminalita způsobuje sociální škody zejména ztrátou dalších pracovních míst a deformací hospodářské soutěže, která je stěžejním principem tržního hospodářství. 

Nesmírné nehmotné škody vznikají především ztrátou důvěry k mechanizmu (sociálního) tržního hospodářství.

č.j. : US-SZIF-167-18022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost v případu SZIF.

Por. Ing. Miroslav Jaroš, který v řízení zastupuje stát navenek (jako Vysokou smluvní stranu Rady Evropy má povinnost dodržovat i Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv Rady Evropy a stejně tak i Chartu základních lidských práv Evropské unie i Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a i další právní normy týkající se mezinárodní ochrany lidských práv.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše  Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestního oznámení - podezření z trestného činu, že Ing. Monika Nebeská - ZD Všestary, podplatila por. Ing. Miroslava Jaroše-PČR Hradec Králové.

Zápis ze řádného zasedání dne 12. února 2019 

Doporučení č. 2/2019

sekce TOP management NGO

ze dne 12. února 2019

č.j. : OD-SZIF-164-11022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové v případu- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

 Trestní oznámení (pozn. i předcházející) byly podány na základě právní skutečnosti, že došlo k porušení zákonnosti a ústavního pořádku ČR a základním porušování zákonných a smluvních povinností v obchodní praxi.

Vzhledem k tomu, že komisař PČR por. Ing. Miroslav Jaroš uložil větší počet trestních oznámení, lze z tohoto jevu dovozovat, že v případě, že por. Ing. Miroslav Jaroš netrpí duševní poruchou a v době rozhodování o uložení trestních oznámení ovládal své jednání a byl schopen rozpoznat protiprávnost, lze dovozovat fictio iuris právní domněnku, že je podezření, že mohl přijmout úplatek, aby si vynahradil případné svoje trestní stíhání i případný následný výkon trestu.


Human Rights Defense z.s. - NGO  přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala dostatečnou omluvu na výzvu k podání vysvětlení ve věci SZIF Náchod v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k podání vysvětlení KŘ Policie ČR Hradec Králové oddělení hospodářské kriminality ve věci SZIF Náchod v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Ing. Petra Havelku - SZIF Náchod Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

č.j. : TO-SZIF-LB-159-06022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Je podezření, že se dopustiltrestného činu -- přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová je oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. A je podezření, že se JUDr. Lenka Bradáčová demonstrativně přiklání na stranu porušování vlastnických práv podle českého právního řádu a mezinárodních úmluv ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Z právního postupu Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové lze dovodit fictio iuris právní domněnku, že přijala úplatek od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, jako ekonomickou výhodu za případný postih za podezření protiprávního až trestního jednání, protože 16 ha neohrozí v dalším podnikání ani firmu FytAgro s.r.o. ani ZD Všestary a těchto 16 ha není důležitých ani pro JUDr. Lenku Bradáčovou, aby se případně vystavovala postihu za podezření na trestnou činnost podezřelé organizované korupční skupiny následného možného výkonu trestu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality v případu - SZIF- Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality postupuje stížnost na por. In. Miroslava Jaroše Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula příps Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše v případu- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Vrchní státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

č.j. : TO-SZIF-MN-155-308012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Ing. Monika Nebeská - jednatelka FytAgro s.r.o., předsedkyně představenstva a ředitelka ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a jednatelka FytAgro s.r.o.

Je podezření, že se dopustiltrestného činu- podplacení -- § 332 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - komisaře Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Podle Jednacího řádu NGO čl. 9 - za účelem shromažďování důkazů o porušování lidských práv NGO postupuje investigativně.

Což znamená, že princip postupu Ing. Moniky Nebeské jako fictio iuris právní domněnky a cui bono cui prodest, komu je to dobré a komu to prospěje je následující :

Je podezření, že firma typu ŠMEJD uzavře s vlastníkem půdy smlouvu, která nijak nevybočuje z právní praxe, avšak ihned po podpisu firma ŠMEJD přestane plnit smluvní podmínky.

V okamžiku, kdy se vlastník půdy resp. obchodní partner, ozve s nesouhlasem, Ing. Monika Nebeská na tuto skutečnost reaguje tak, že proti vlastníkovi půdy začne postupovat trestněprávní cestou a "objedná" si advokáta, který vlastníkovi půdy nebo jeho zástupci napíše, že se ing. Monika Nebeská s vlastníkem půdy bude soudit a kolik ho to bude stát.

Je podezření, že podstata postupu Ing. Moniky Nebeské spočívá v tom, že postupuje podle § 42 odst. d) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., kdy je podezření, že Ing. Monika Nebeská se snaží využívat nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti vlastníků půdy.

Nebo je podezření, že Ing. Monika Nebeská ostatní obchodní partnery považuje za neschopné a negramotné.

Vysvětlení pro občany a další vlastníky půdy :

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská při postupu proti vlastníkovi půdy se snaží o to, aby se vlastník půdy dostal do vězení ( i když protiprávně) a tak nemohl "rozhodovat" o svém majetku.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská je schopna vlastníka půdy dostat do vězení s pomocí podezřelé organizované korupční skupiny, kde je podezření, že do této podezřelé organizované korupční skupiny patří i por. Ing. Miroslav Jaroš, podle jeho policejních postupů.

Dále je podezření na druhý způsob : Pokud by advokát JUDr. Jiří Kovanda využil § 42 odst. d) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., jako nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti vlastníků půdy a zahájil by protiprávní soudní řízení proti vlastníkovi půdy a ve prospěch Ing. Moniky Nebeské, s tím, že by byla poškozena její pověst v případě výpovědi smlouvy, tak by to mohlo vést k efektu, že s podezřením na organizovanou korupční skupinu, by advokát JUDr. Jiří Kovanda mohl docílit situace, kdy by Ing. Monice Nebeské bylo přiznáno nepřiměřeně vysoké odškodnění, které by nemohl vlastník půdy zaplatit, a vzhledem k tomu, že i protiprávní odškodněné může být vymáháno exekučně, může takto ing. Monika Nebeská konkrétního vlastníka půdy ekonomicky naprosto zlikvidovat a ještě se dostat k jeho majetku ( resp. nejen pouze k polím, ale k celému majetku).

Podle § 42 písm. o) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. se jedná o podezření na organizovanou skupinu na podezření systematického jednání s cílem porušování vlastnických práv podle českého právního řádu, ústavního pořádku ČR a mezinárodních úmluv ve smyslu neoprávněného užívání cizího vlastnictví až protiprávního vyvlastnění či konfiskace ve prospěch některých zemědělských firem, které nedodržují základní smluvní a zákonné povinnosti podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. :

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. - vrchní státní zástupkyně v Praze

JUDr. Miluše Redlová - státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze

JUDr. Lukáš Vodička - státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci králové

Mgr. Martin Prokop - státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové

por. Ing. Miroslav Jaroš- komisař oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje

Za státní zemědělský intervenční fond :

Ing. Aleš Sobel - ředitel SZIF RO Hradec Králové

Mgr. Marek Kaiser - právník SZIF RO Hradec Králové

p. Ilona Langrová - pracovnice SZIF Hradec Králové

Ing. Alena Veselá, DiS - pracovnice SZIF Hradec Králové

Za ZD Všestary :

p. Jan Bruinsma - holandský podnikatel, hlavní manager a místopředseda představenstva

Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva

Ing. Petra Veinhauerová - agronomka a členka představenstva

č.j. : OD-SZIF-154-30012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality Náchod ve věci trestních oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - předsedkyni představenstva a ředitelku ZD Všestary a Ing. Petra Havelku - pracovník Státního zemědělského intervenčního fondu Náchod.

NGO symetricky poučuje komisaře por. Bc. Michala Nováka, že s ním bude jednat na základě pravidla rovnosti a bez jakékoliv diskriminace, což znamená, že v případě jakéhokoliv protizákonného postupu může dopadnout jako por. Ing. Miroslav Jaroš - PČR Hradec Králové a nebo jako Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, PhD., viz přílohy.


č.j. : TO-SZIF-LB-153-28012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou  v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Je podezření, že se dopustiltrestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro Vrchní státní zástupkyni v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou, Ph.D., pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Odmítání vyšetření podezření KORUPČNÍ AKTIVITY NA AKREDITOVANÉ PLATEBNÍ AGENTUŘE - STÁTNÍM ZEMĚDĚLSKÉM INTERVENČNÍM FONDU - KTERÝ VYPLÁCÍ DOTACE DO ZEMĚDĚLSTVÍ ZE NÁRODNÍCH ZDROJŮ A ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU Vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. a ŠIKANA, VYDÍRÁNÍ A ÚTISK POŠKOZENÝCH VLASTNÍKŮ PŮDY A PODPORA NĚKTERÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH FIREM, KTERÉ NEDODRŽUJÍ ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ A ZÁKONNÉ POVINNOSTI podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. se podle § 367 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. hodnověrným způsobem dozvěděla o podezřelé korupční aktivitě na Státním zemědělském intervenčním fondu a firmě ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o, avšak demonstrativně odmítá věc řešit.

Je podezření, že JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. přijímá úplatky holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, cui bono, cui prodest, hlavního managera a místopředsedy představenstva ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

č.j. : TO-SZIF-MJ-152-23012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisařem Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové-por. Ing. Miroslav Jaroš.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Odmítání vyšetření podezření KORUPČNÍ AKTIVITY NA AKREDITOVANÉ PLATEBNÍ AGENTUŘE - STÁTNÍM ZEMĚDĚLSKÉM INTERVENČNÍM FONDU - KTERÝ VYPLÁCÍ DOTACE DO ZEMĚDĚLSTVÍ ZE NÁRODNÍCH ZDROJŮ A ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU komisařem Policie ČR por. Ing. Miroslavem Jarošem a ŠIKANA, VYDÍRÁNÍ A ÚTISK POŠKOZENÝCH VLASTNÍKŮ PŮDY NĚKTERÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH FIREM, KTERÉ NEDODRŽUJÍ ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ A ZÁKONNÉ POVINNOSTI podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš podporuje činnost konkrétních konkrétních pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu ve spolupachatelství s některými firmami Královéhradeckého kraje , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Policie ČR - Náchod- oddělení hospodářské kriminality v případu trestních oznámení na Ing. Moniku Nebeskou-jednatelku FytAgro s.r.o. a Ing. Petra Havelku - pracovníka SZIF Náchod.

č.j. : TO-OKT-PH-147-14012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovníkem Státního zemědělského intervenčního fondu, pracoviště Náchod - Ing. Petr Havelka.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy - hlavního managera a místopředsedy ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Ing. Petr Havelka byl již dne 7. listopadu 2018 (viz. níže a přílohy) zcela korektně poučen o následcích pokračování podezření trestné činnosti na SZIF, že se jedná o podezření spolupachatelství trestné činnosti.

Na základě dostupných informací je pravděpodobnost podezření, že i přes výslovné, písemné a včasné upozornění, Ing. Petr Havelka demonstrativně porušil principy správního řízení a vlastníky půdy ponechal v prostředí šikany ze strany firmy FytAgro s.r.o., tak z tohoto jednání je závažné podezření, že Ing. Petr Havelka přijal úplatek od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, cui bono, cui prodest, zde je podezření, že tato "obchodní transakce" by Ing. Petru Havelkovi vynahradila i "určitý" výkon trestu odnětí svobody.

Dodnes není zaplaceno plné pachtovné (resp. nedodány naturálie) z důvodu, že vlastníci půdy dostávají podezřelé e-maily a dále je závažné podezření, že e-maily vlastníka půdy k jednateli FytAgro s.r.o. jsou odkláněny k holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi.

Dále není zaplaceno nájemné za přístupový prostor k polím za cca 3 měsíce a dále není zaplaceno odškodnění za protiprávní používání přístupového prostoru za cca 9 měsíců ( pozn. FytAgro s.r.o. samo vypovědělo nájemní smlouvu a poté samo přiznalo, že přístupový prostor protiprávně používalo.)

Neřešení a a zamítání námitek a oznámení vlastníků půdy o podezřelé činnosti firmy FytAgro s.r.o. a především jeho společníka ZD Všestary a jejich zástupců Ing. Moniky Nebeské a holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy bez jakéhokoliv právního a úkonu neznamená, že je vše v pořádku, ale že je závažné podezření na korupční aktivitu mezi SZIF Hradec Králové a Náchod a některými zemědělskými firmami v Královéhradeckém kraji.

Dále NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro pracovníka SZIF Náchod Ing. Petra Havelku, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Odmítání řešení podezření korupční činnosti na akreditované platební agentuře SZIF, která vyplácí dotace z národních zdrojů a ze zdrojů EU je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU pracovníkem SZIF Náchod Ing. Petrem Havelkou a šikana a vydírání a útisk vlastníků půdy a ochrana některých firem, které nedodržují základní smluvní povinnosti podle Občanského zákoníku, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 TZ rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Ing. Petra Havelku - SZIF Náchod a Ing. Moniku Nebeskou -  předsedkyni představenstva ZD Všestary, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění  PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality  v případu   - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Por. Ing. Miroslav Jaroš PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové uložil větší počet trestních oznámení a nadále odmítá řešít závažné podezření korupční aktivity na SZIF Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství Náchod.

Okresní státní zastupitelství v Náchodě postupuje trestní oznámení na Ing. Petra Havelku - SZIF Náchod a Ing. Moniku Nebeskou - jednatelka FytAgro s.r.o., Službě kriminální policie a vyšetřování Náchod v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová schvaluje postup státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlové v případu SZIF.

JUDr. Lenka Bradáčová veřejně schvaluje neřešení podezření na závažnou korupční aktivitu na SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu  jednatelkou FytAgro s.r.o., ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. - Ing. Monika Nebeská.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská podplácela pracovníka Státního zemědělského intervenčního fondu pracoviště Náchod Ing. Petra Havelku, aby zaslal vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy viz. Přílohy.¨

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Podstata podezření TČ spočívá v tom, že na SZIF RO Hradec Králové, pracoviště Náchod pracuje Ing. Petr Havelka, který odmítne aktualizovat LPIS při hrubém porušování pachtovních smluv podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

Je podezření, že tímto protizákonným postupem je ohroženo cca 2 400 ha půdy v Královéhradeckém kraji a jejich vlastníků půdy.

I když je její jednání a úřední postup protizákonný, tak veškeré problémy a následky neaktualizace LPIS padají na vlastníky půdy.

Ing. Petr Havelka odeslal vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy viz. přílohy, kde jednoduše zopakoval veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. Ing. Petr Havelka rozhodl s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská ochotně plní příkazy a rozkazy svého holandského obchodního partnera p. Jana Bruinsmy a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská zastupuje navenek a jedná s třetími stranami za podíly holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v jeho firmách Zemědělské družstvo Všestary, které je společníkem FytAgro s.ro.

Je podezření, že holandský podnikatel v zastoupení Ing. Moniky Nebeské "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeskéměl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je , Ing. Aleš Sobel a Ing. Petr Havelka.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovníkem Státního zemědělského intervenčního fondu, pracoviště Náchod - Ing. Petr Havelka.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

 Neřešení a a zamítání námitek a oznámení vlastníků půdy o podezřelé činnosti firmy FytAgro s.r.o. a především jeho společníka ZD Všestary a jejich zástupců Ing. Moniky Nebeské a holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy bez jakéhokoliv právního a úkonu neznamená, že je vše v pořádku, ale že je závažné podezření na korupční aktivitu mezi SZIF Hradec Králové a Náchod a některými zemědělskými firmami v Královéhradeckém kraji.

Dále NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro pracovníka SZIF Náchod Ing. Petra Havelku, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

JEDINÁ MOŽNOST PRO PRACOVNÍKA SZIF NÁCHOD ING. PETRA HAVELKU JE PODLE § 24 ODST. 2 A 3 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU JE DOBROVOLNĚ OHLÁSIT, NA KTERÉMKOLIV ODDĚLENÍ POLICIE ČR NEBO KTERÉMKOLIV STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ, PODEZŘENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI.

Human Rights Defense z.s. - NGO doplnila podklady Dozorčí Radě Státního zemědělského intervenčního fondu. 

Odložení trestních oznámení bez jakéhokoliv právního a kriminalistického úkonu neznamená, že je vše v pořádku, ale že je závažné podezření na korupční aktivitu mezi SZIF a Okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové.

Dále NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro státního zástupce Mgr. Martina Prokopa, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Odmítání vyšetření podezření korupční činnosti na akreditované platební agentuře SZIF, která vyplácí dotace z národních zdrojů a ze zdrojů EU je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martinem Prokopem a šikana a vydírání a útisk vlastníků půdy a ochrana některých firem, které nedodržují základní smluvní povinnosti podle Občanského zákoníku, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 TZ rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Dozorčí Rady Státního zemědělského intervenčního fondu.

Dozorčí Rada Státního zemědělského intervenčního fondu zahájila mimořádnou interní kontrolu na pracovišti SZIF Hradec Králové na podnět NGO.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje oznámení na státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou Vrchnímu státnímu zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO  přijmula  přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje oznámení na státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou Vrchnímu státnímu zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

 č.j. : TO-OKTRR-15-26112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci zahájení hloubkové kontroly na SZIF Hradec Králové.

 Human Rights defense z.s., - NGO informuje Vrchní státní zástupkyni v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou o dalších podkladech v řízení výše uvedeného č.j.

Doplňující informace :

Příloha č. 1 : Problémy na SZIF byly již v minulosti

Příloha č. 2 : Generální ředitel SZIF Ing. Martin Šebestyán, MBA pobírá roční odměnu 320 000 Kč k pravidelné mzdě.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na státního zástupce Mgr. Martina Prokopa Okresnímu stánímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

 č.j. : TO-OKTRR-12-12112018

Human Rights Defense z.s. - NGO doplnila podklady Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové 

Human Rights Defense z.s., - NGO informuje Vrchní státní zástupkyni v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou o dalších podkladech v řízení výše uvedeného č.j.

Současně je zasílání na vědomí SZIF - ředitel RO Hradec Králové Ing. Aleš Sobel a Ing. Monika Nebeská - statutární zástupce ZD Všestary a FytAgro s.r.o.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové uložilo Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové, aby postoupilo PČR k dalšímu řízení trestní oznámení na Ing. Alenu Veselou, DiS. - jedná se o podezření, že přijala úplatek od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy ve výši 4 000 000 - 5 000 000 Kč za zajištění falešných podkladů pro rozhodnutí a zmanipulování spisové dokumentace ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a v neprospěch vlastníků půdy.

 č.j. : TO-OKTRR-11-06112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Praze - JUDr. Miluše Redlová.

Je podezření, že se státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová dopustila podle § 23 a 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - spolupachatelství nebo účastenství - pomocník TČ podezření veškeré podezřelé trestné činnosti na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu pod vedením ředitele Ing. Aleše Sobela.

NGO doplňuje další odůvodnění :

1. Situace je z právního hlediska naprosto jasná a jednoznačná.

Jednoznačně došlo k porušení smlouvy ze strany pachtýře a podle Občanského zákoníku je platné okamžité končení pachtovních smluv.

Pokud pachtýř (společník ZD Všestary) tvrdí, že věc nelze řešit a Policie ČR a státní zastupitelství jim ochotně přizvukují, TAK JEDNODUŠE NECHTĚJÍ a to bez ohledu na smluvní vztah, zákonnost a trestnost.

2. Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová de facto nutí propachtovatele, aby nevydělávali na zemědělství, ale na odškodnění.

Pro propachtovatele je to také určitá reálná možnost výdělku, protože ZR Všestary se svým ročním ziskem kolem 15 -18 miliónů Kč na vyplacení odškodnění má a SZIF a státní zastupitelství, jsou de facto stát, a stát má také dostatek finančních prostředků na odškodnění.

TAKŽE ČÍM DÉLE TO BUDE SZIF A STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PROTAHOVAT, TÍM VÍCE UDE PLATIT NA ODŠKODNĚNÍ.

TAKŽE V TUTO CHVÍLI PROPACHTOVATELÉ VYDĚLÁVAJÍ PENÍZE.

Propachtovatelé i NGO také musí dodržovat principy tržní ekonomiky a zajišťovat si návratnost svých investic do právní obrany a de facto propachtovatelé musí vzít v úvahu názor JUDr. Miluše Redlové, že požadování odškodnění bude poskytovat vyšší ekonomický zisk než podnikání v zemědělství.

3. TAKTO SE STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ JUDR. MILUŠE REDLOVÁ STÁVÁ PODEZŘELOU SPOLUPACHATELKOU A ÚČASTNÍCÍ VEŠKERÉ PODEZŘELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI SPOLU S ŘEDITELEM SZIF RO HRADEC KRÁLOVÉ ING. ALEŠEM SOBELEM.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Vrchní státní zastupitelství v  Praze postupuje trestní oznámení na státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martina Prokopa  Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

 č.j. : OST-OKTRR-08-28102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Praze - JUDr. Miluše Redlová.

 Je podezření, že se státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová dopustila trestného činu - některé další formy trestné součinnosti - podněcování k trestnému činu podle § 364 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. V kombinaci s § 117 (veřejné spáchání trestného činu) a 365 TZ (schvalování trestného činu), dále v kombinaci s § 329 TZ (zneužití pravomoci úřední osoby), § 127 TZ) úřední osoba) a § 24 odst. 1 písm. c) TZ - účastník trestného činu - pomocník

Zákonná povinnost PČR a státního zastupitelství je věc vyšetřit.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce rezolutně odmítly věc předat Dozorčí radě SZIF.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.

Pokud státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová demonstrativně odmítá prošetřit 35 trestních oznámení, tak je podezření, že se JUDr. Miluše Redlová stává účastnicí podezření korupční činností na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Dále je podezření, že státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová svým rozhodováním ve věci veřejně podněcuje k podezření pokračování podezřelé osoby ke korupční činnosti na pracovišti SZIF Hradec Králové.

č.j. : TO-OKTRR-07-28102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové- Mgr. Martin Prokop.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1, 2 a 3 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb .

Je podezření, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martin Prokop zneužívá pravomoc úřední osoby za účelem přijímání úplatků a porušování ústavního pořádku České republiky.

Je podezření, že státní zástupce Mgr. Martin Prokop si přijal úplatek, jako úřední osoba od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v úmyslu opatřit holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi značný prospěch, což je podezření, že konkrétně znamená zakrýt podezřelou činnost korupčního jednání na SZIF Hradec Králové ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy je jeho podílů v některých "vzájemně propojených firmách a popř. některých dalších firem v Královéhradeckém kraji.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Je však podezření, že pokud se dotčení pracovníci hloubkové kontrole brání takovým způsobem, že demonstrativně odmítají věc řešit, tak z tohoto jednání dotčených pracovníků vyplývá podezření fictio iuris (právní domněnky), že něco není v pořádku.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA SZIF HRADEC KRÁLOVÉ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci - por. Ing. Miroslav Jaroš - nepřímé úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové věc - por. Ing. Miroslav Jaroš - nepřímé úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské - v případu podezření z dotačního podvodu, postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO předala podklady Dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu.

Je podezření, že na SZIF, pracoviště Hradec Králové dochází k blokování LPIS ve prospěch některých uživatelů, resp. firem, aniž by tito uživatelé museli dodržovat smluvní vztahy a zákony.

Tato situace poskytuje některým firmám neoprávněný zisk a způsobuje ekonomickou likvidaci místních vlastníků půdy.

Dále je podezření, že Ing. Monika Nebeská je jednatelkou více vzájemně propojených firem a tímto způsobem je podezření, že upravuje hospodářské výsledky dle potřeb, což vede k podezření krácení daně z příjmu.

Je podezření, že forma FytAgro s.r.o. slouží jako tzv. klaster, ke snížení hospodářských výsledků té firmy, na kterou jsou vyúčtovány neúměrné cizí zdroje, dle veřejného rejstříku.

 č.j. : OST-OKTRR-06-15102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová odklání pozornost o právní skutečnosti, že byly oznámeny a v mezích možností doloženy konkrétní podezření na korupční činnosti na pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové.

Zákonná povinnost PČR a státního zastupitelství je věc vyšetřit.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce rezolutně odmítly věc předat Dozorčí radě SZIF.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.

 Je podezření, že pokud by státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová měla v úmyslu zpochybňovat principy procesního práva a bezvýhradně souhlasit JUDr. Lukášem Vodičkou, že se nic nestalo a to bez jakéhokoliv prošetření trestních oznámení, že se následně může stát účastníkem trestného činu podle § 24 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

NGO zcela korektně upozorňuje státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou, že nemá trestní imunitu jako poslanci, senátoři nebo prezident a že státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová je trestně odpovědná za své jednání i jako úřední osoba.

Je podezření, že JUDr. Miluše Redlová - státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA PRACOVIŠTI STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU HRADEC KRÁLOVÉ.

Na základě výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že kdyby si státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová a ředitel Ing. Aleš Sobel na SZIF Hradec Králové byli tak jistí, že je vše v pořádku, tak by souhlasili s hloubkovou kontrolou celého pracoviště.

Je však podezření, že pokud se dotčení pracovníci hloubkové kontrole brání takovým způsobem, že demonstrativně odmítají věc řešit, tak z tohoto jednání dotčených pracovníků vyplývá podezření fictio iuris (právní domněnky), že něco není v pořádku.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF- trestní oznámení RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

TO-MJ-08-08102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisaře Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš slíbil svůj vliv Ing. Monice Nebeské ve věci trestního řízení podezření z dotačního podvodu.

Vzhledem k tomu, že por. Ing. Miroslavu Jarošovi bylo několikráte vysvětleno, že Ing. Monika Nebeská jedná jako FYZICKÁ OSOBA a nikoli jako STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE právnické osoby a por. Ing. Miroslav Jaroš to jako duševně zdravý nechce pochopit, tak je podezření nepřímého úplatkářství Ing. Monice Nebeské nebo jejímu holandskému obchodnímu partnerovi p. Janu Bruinsmovi.

NGO DOPLŇUJE, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ, POKUD BY JEDNALA JAKO STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY - JAKO JEDNATELKA S.R.O., TAK NEMUSÍ NUTNĚ JEDNAT ZA FYTAGRO S.R.O., ALE JE PODEZŘENÍ, ŽE MŮŽE JEDNAT I ZA JINOU VZÁJEMNĚ PROPOJENOU FIRMU RESP. TZV. KLASTERpozn.:seskupení horizontálně nebo vertikálně propojených firem z příbuzných oborů spolupracujících s podpůrnými organizacemi.

JE PODEZŘENÍ, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ " APLIKUJE" FIRMU FYTAGRO S.R.O. JAKO TZV. KLASTER PRO "ÚPRAVU" HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ JINÉ VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ FIRMY )konkrétně té firmy na kterou jsou vystaveny faktury nepřiměřených cizích zdrojů, dle veřejného rejstříku).

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění KŘ PČR Hradec Králové, oddělení hospodářské kriminality, že se spisová dokumentace postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

a další - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :

Mgr. Martin Prokop - rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - veřejné schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - nadržování Iloně Langrové

SZIF - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : S-OKT-120-03102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Na základě doporučení Vrchního státního zastupitelství v Praze, NGO sama postoupila řešení, podezření na korupční jednání na pracovišti SZIF Hradec Králové, Dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu, k provedení hloubkové kontroly ve smyslu podaných trestních oznámení, viz. přílohy.

NGO dodává, že věc je možno vyšetřit, protože podobný případ v jiné věci je již projednáván soudem, viz. příloha.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu trestního oznámení na Mgr. Martina Prokopa - podezření z přijetí úplatku od Ing. Aleše Sobela - ředitele SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF.

Vrchní státní zastupitelství v Praze doporučuje, aby NGO sama předal, k vyšetření 35 trestních oznámení v případu SZIF, předsedovi dozorčí rady SZIF Ing. Pavlu Kováčíkovi.

č.j.:TO-OKTRR-02-25092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že státní zástupce Mgr. Martin Prokop si přijal úplatek, jako úřední osoba od Ing. Aleše Sobela (ředitel SZIF RO Hradec Králové), v úmyslu opatřit Ing. Alešovi Sobelovi značný prospěch, což je podezření, že konkrétně znamená zakrýt podezřelou činnost korupčního jednání na SZIF Hradec Králové ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a popř. některých dalších firem v Královéhradeckém kraji.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Na základě výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že kdyby si státní zástupce Mgr. Martin Prokop a ředitel Ing. Aleš Sobel na SZIF Hradec Králové byli tak jistí, že je vše v pořádku, tak by souhlasili s hloubkovou kontrolou celého pracoviště.

Je však podezření, že pokud se dotčení pracovníci hloubkové kontrole brání takovým způsobem, že demonstrativně odmítají věc řešit, tak z tohoto jednání dotčených pracovníků vyplývá podezření fictio iuris (právní domněnky), že něco není v pořádku.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA SZIF HRADEC KRÁLOVÉ.

č.j. : TO-OKTRR-01-21092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martin Prokop se nechová jako státní zástupce, ale jako jasnovidec, když 35 trestních oznámení ani nezačne vyšetřovat ani nepostoupí k prošetření PČR, ale Mgr. Martin Prokop ihned jak se podívá pouze na trestní oznámení, tak ví, že se vlastně vůbec nic nestalo a ani nepotřebuje věc odůvodňovat.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA SZIF HRADEC KRÁLOVÉ.

Citace z podání NGO ze dne 7. září 2018 :

"Otázky OSZ

Jakého konkrétního jednání se měla konkrétní osoba dopustit nebo jaké jednání měla opomenout

Jak bylo uvedeno ve výzvě - LAICKY VYJÁDŘENO-

na pracovišti Hradec králové SZIF někdo něco udělá protizákonně proti vlastníkům půdy a ve prospěch předchozího uživatele LPIS.

Při zneužití pravomoci dojde k tomu, že někdo někoho začne chránit( nadržování) a ponechá někoho pokračovat v činnosti(nepřekažení TČ), přitom někdo na jiného začne vydávat stanoviska(přisvojení pravomoci úřadu), také slíbí někomu vliv (nepřímé úplatkářství) nebo přijme úplatek. Všem situace vyhovuje dokud není odezva, protože z toho všichni mají zisk. Forma účastenství je pro koho se činnost na SZIF dělá, tzn. pole v exekuci by získal p. Jan Bruinsma (nikoli p. Langrová)."

Pokračování citace z podání NGO ze dne 7. září 2018 :

"ODBORNOST VYŠETŘOVÁNÍ

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Okresní státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb.

...

NGO žádá, aby podle výše uvedené právní úpravy Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo předsedovi Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Pavlu Kováčíkovi.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení."

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Tím, že Mgr. Martin Prokop rezolutně odmítl postoupit věc k odborné hloubkové kontrole, porušil principy ústavního pořádku ČR.

Současně je podezření, že si Mgr. Martin Prokop přivydělává přijímáním úplatků za zasílání protiprávní korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutil jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop přijímá úplatky ředitele Regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Aleše Sobela.

Cui bono, cui prodest - na pracovišti pod vedením Ing. Aleše Sobela je podezření na korupční činnost ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a popř. některých dalších firem v Královéhradeckém kraji.

č.j. ZP-VSZ-06-19092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala  žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu trestního oznámení - JUDr. Lukáš Vodička- podezření z TČ rozvracení republiky.

Doručenky

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová se v předmětném přípisu nechová jako státní zástupkyně, ale jako tisková mluvčí JUDr. Lukáše Vodičky.

JUDr. Miluše Redlová napsala, že bylo odpovězeno a že je vše v pořádku.

NGO poukazuje na právní skutečnost, že odpovídat se musí podle zákona a nikoli podle vlastní smyšlené dedukce.

Hlavní právní fakt je ten, že JUDr. Miluše Redlová napíše, že je vše v pořádku, aniž by se na cokoliv JUDr. Lukáše Vodičky zeptala - resp. JUDr. Lukáš Vodička nebyl vyslechnut.

Trestní oznámení je pouze oznámení o podezření z trestné činnosti, které vychází z dosud známých faktů, které jsou přístupné a specifikace konkrétního trestného činu vychází z dokumentace na základě fictio iuris ( právní domněnka).

Konkrétní porušení zákona stanovuje až PČR a státní zastupitelství po prošetření věci s tím, že PČR je schopna zajistit důkazní materiál, který nemůže zajistit oznamovatel TČ (trestného činu).

Současně je podezření, že si JUDr. Lukáš Vodička přivydělává přijímáním úplatků od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, který byl v souvisejících trestních oznámeních označen jako podezřelý z návodce TČ, resp. Objednavatel TČ jako celku (protože je solventní podplatit TČ jako celek) za zasílání korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutila jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Mgr. Martin Prokop odložil 35 trestních oznámení aniž by je prošetřil.
Citace z textu :

Oznamovatel trvá na řešení všech podaných trestných oznámení, přičemž jednak navrhuje, aby tato byla spojena do jednoho společného řízení a dále, aby tato byla postoupena předsedovi dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Pavlu Kováčikovi jako podnět k provedení hloubkové kontroly na pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové.

Pokračování :

státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové konstatuje, že z žádného z těchto podání ani z množství informací v těchto obsažených se nepodávají a ani ne vyplývají žádné skutečnosti zakládající podezření ze spáchání trestného činu upraveného právním řádem České republiky. Vzhledem k této skutečnosti nebudou z podnětu žádného z uvedených podání - trestních oznámení zahájeny ani činěny další úkony a nebude konáno další šetření. Shora pod č. 1) až č. 35) uvedená trestní oznámení jakož i je doplňující podání ze dne 7. 9. 2018 proto státní zástupce bez dalšího opatření odkládá.


č.j. : ZP-OKT-114-18092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenky

Ing. Monika Nebeská začala řešit soukromoprávní vztah trestněprávní cestou jako první dnem 2. ledna 2018. Následně Ing. Monika Nebeská pokračovala prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kovandy v březnu 2018, který odeslal dopis na adresu nevládní organizace Human Rights Defense z.s. - dále jen HRD. Tyto skutečnosti dokazuje spisová dokumentace i předmětné vyrozumění.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, která řeší výpověď pachtovní smlouvy ze strany propachtovatele tím způsobem, že proti němu začne používat právní prostředky trestního práva.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, což je také součástí spisové dokumentace.

Na hraně zákona jedná Ing. Monika Nebeská a nikoli HRD.

Dále je podezření, že ZA HRANOU ZÁKONA JEDNAJÍ KONKRÉTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI PČR A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, KDYŽ SYSTEMATICKY ZAMÍTAJÍ PODÁNÍ POŠKOZENÉHO A TÍMTO ZPŮSOBEM PODPORUJÍ POKRAČOVÁNÍ POSTUPŮ ING. MONIKY NEBESKÉ, KTERÁ OFICIÁLNĚ JEDNÁ ZA HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMU A ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY, KTERÉ JE SPOLEČNÍKEM FYTAGRO S.R.O.

JE PODEZŘENÍ, ŽE VNĚJŠÍ POZOROVATEL SE MŮŽE DOMNÍVAT, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ A JUDR. LUKÁŠ VODIČKA SVÝM POSTUPEM SYSTEMATICKY PODPORUJÍ VÝŠE UVEDENOU SITUACI.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

NGO zdůrazňuje, že pro řešení předmětné problematiky por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti a nemůže mít opovážlivost se srovnávat ve znalostech zemědělské problematiky předsedovi Dozorčí rady SZIF.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Případy

SZIF - trestní oznámení SZIF Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop - podezření z TČ rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - podezření z veřejného schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z nadržování Iloně Langrové - SZIF Hradec Králové

č.j. OV-SZIF-111-07092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenky

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Okresní státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb.

NGO žádá, aby podle výše uvedené právní úpravy Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo předsedovi Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Pavlu Kováčíkovi.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

NGO zdůrazňuje, že pro řešení předmětné problematiky por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti a nemůže mít opovážlivost se srovnávat ve znalostech zemědělské problematiky předsedovi Dozorčí rady SZIF.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové k doplnění trestních oznámení ve věci SZIF RO Hradec Králové.