Trestné činy

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

§ 367 TZ Nepřekažení trestného činu

§ 350 TZ Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku, nálezu

§ 145  TZ

Těžké ublížení na zdraví

§ 122 TZ

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví

§ 274 TZ Ohrožení pod vlivem návykové látky

§ 130 TZ  Návyková látka