Tisková prohlášení

Tiskové prohlášení pro MF DNES

MAFRA,a.s., sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5  


MF DNES

Nebo se případně v nějakém dalším řízení s ÚOOÚ dohadujete nad podobou zveřejňování osobních údajů na webu spolku?


HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Podle jednacího řádu NGO účel obrany lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

NGO vychází zejména z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, podle které jsou předkládány stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Podle článku 10 této Úmluvy má NGO právo na svobodu projevu, zastávání názorů, přijímání a rozšiřování informací bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice.

Podle tohoto článku Úmluvy je pojena také zodpovědnost, která podléhá sankcím z důvodu ochrany demokratické společnosti, která platí i pro osoby a instituce, které šíří nepravdivé informace jak o NGO tak i o její předsedkyni.

Pokud kpt. Ing. Marian ROCHL - POLICIE HRADEC KRÁLOVÉ- opakovaně šíří o předsedkyni NGO, že trpí duševní poruchou, je opilá a pod vlivem návykových látek a to za právní sympatie OKRESNÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDr. Alexandra PUMPRLY, že server www.hrd-ngo.com musí prozkoumat psychiatři, tak následně toto jednání bude podléhat sankcím pro kpt. Ing. Mariana Rochla a JUDr. Alexandra Pumprlu, které bude NGO vymáhat, protože kpt. Ing. Marian Rochl a JUDr. Alexandr Pumprla jsou ve své pozici vyšetřovatele a státního zástupce OMEZENY POUZE NA DOKAZATELNÉ INFORMACE kriminalistického charakteru a hodnoty.

NGO bude nadále zveřejňovat informace podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ČR č. 2/1993 Sb. čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR. 1/1993 Sb. A čl. 6 a 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, podle které jsou předkládány stížnosti před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a která je součástí českého právního řádu «Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně a to po celou dobu řízení i po skončení řízení. »