Státní zastupitelství

Nejvyšší státní zastupitelství Brno

JUDr. Jiří Hajda

Vrchní státní zastupitelství Praha

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

JUDr. Miluše Redlová

Krajské státní zastupitelství 

Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Sp. zn. KSZ-HK-2018

Krajské státní zastupitelství 

Ostrava

Mgr. Dagmar Jersáková


Okresní státní zastupitelství

Hradec Králové

JUDr. Alexandr Pumprla

Mgr. Martin Prokop