Státní zastupitelství

Nejvyšší státní zastupitelství Brno

JUDr. Jiří Hajda

Vrchní státní zastupitelství Praha

JUDr. Miluše Redlová

Krajské státní zastupitelství 

Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Sp. zn. KSZ-HK-2018

Krajské státní zastupitelství 

Ostrava

Mgr. Dagmar Jersáková


Okresní státní zastupitelství

Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop