JUDr. Lukáš Vodička - rozvracení republiky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu - Krajské státní zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička - rozvracení republiky.

č.j. ZP-VSZ-06-19092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odelslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu trestního oznámení - JUDr. Lukáš Vodička- podezření z TČ rozvracení republiky.

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová se v předmětném přípisu nechová jako státní zástupkyně, ale jako tisková mluvčí JUDr. Lukáše Vodičky.

JUDr. Miluše Redlová napsala, že bylo odpovězeno a že je vše v pořádku.

NGO poukazuje na právní skutečnost, že odpovídat se musí podle zákona a nikoli podle vlastní smyšlené dedukce.

Hlavní právní fakt je ten, že JUDr. Miluše Redlová napíše, že je vše v pořádku, aniž by se na cokoliv JUDr. Lukáše Vodičky zeptala - resp. JUDr. Lukáš Vodička nebyl vyslechnut.

Trestní oznámení je pouze oznámení o podezření z trestné činnosti, které vychází z dosud známých faktů, které jsou přístupné a specifikace konkrétního trestného činu vychází z dokumentace na základě fictio iuris ( právní domněnka).

Konkrétní porušení zákona stanovuje až PČR a státní zastupitelství po prošetření věci s tím, že PČR je schopna zajistit důkazní materiál, který nemůže zajistit oznamovatel TČ (trestného činu).

Současně je podezření, že si JUDr. Lukáš Vodička přivydělává přijímáním úplatků od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, který byl v souvisejících trestních oznámeních označen jako podezřelý z návodce TČ, resp. Objednavatel TČ jako celku (protože je solventní podplatit TČ jako celek) za zasílání korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutila jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu trestního oznámení - JUDr. Lukáš Vodička- podezření z TČ rozvracení republiky.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství Hradec Králové.

Okresní státní zastupitelství Hradec Králové postupuje věc JUDr. Lukáše Vodičky Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

č.j. OST-JH-01-29082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství  JUDr. Jiřímu Hajdovi.

Doručenky

 Ve výše specifikovaném vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství se v předposlední větě vyskytla písařská nebo technická chyba.

Trestní oznámení na JUDr. Lukáše Vodičku státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v podezření z trestného činu rozvracení republiky se podle zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb § 12d odst. 1. postupuje Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze a nikoli Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Na základě výše uvedených důvodů žádáme o postoupení věci na Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na státního zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové JUDr. Lukáše Vodičku z  podezření z trestného činu rozvracení republiky, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové

č.j. :  LV-22-14082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Předmětný postup Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonný a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že JUDr. Lukáš Vodička v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje podezřelou aktivitu organizované skupiny na Krajském ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, u které je podezření na snahu rozvrátit ústavní zřízení ČR ve smyslu rozvracení republiky podle § 310 TZ. Je podezření, že organizovaná skupina je řízená ředitelem KŘ PČR královéhradeckého kraje plk. JUDr. Davidem Fulkou.

Je podezření na další členy organizované skupiny ve složení npor. Ing. Bc. Eduard Petiška, por. Ing. Miroslav Jaroš, policista XY (policista pracující v jedné kanceláři s por. Ing. Miroslavem Jarošem), policistka "O..." (podepsaná na úředním záznamu dne 14. května 2018) - KŘ PČR Královéhradeckého kraje , oddělení hospodářské kriminality, dále Mjr. Mgr. Zbyněk Cimmer - vedoucí oddělení vnitřní kontroly KŘ PČR Královéhradeckého kraje a por. Bc. Petr Desenský - vyřizující policista podání.

Dále je podezření na další tolerující a podporující členy organizované skupiny ve složení JUDr. Lukáš Vodička - státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, Mgr. Martin Prokop - dozorující státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové a JUDr. Miluše Redlová - státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na Krajském ředitelství PČR Královéhradeckého kraje.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost organizované skupiny , která de facto "provozuje" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Současně je podezření, že si JUDr. Lukáš Vodička přivydělává přijímáním úplatků od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, který byl v souvisejících trestních oznámeních označena jako podezřelý z návodce TČ, resp. Objednavatel TČ jako celku (protože je solventní podplatit TČ jako celek) za zasílání korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutila jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.