Ilona Langrová - rozvracení republiky

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu p. Ilonou Langrovou.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - ROZVRACENÍ REPUBLIKY podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové p. Ilona Langrová SE PODÍLÍ NA ZTRÁTĚ ZAJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ VÝŽIVU OBYVATEL A POTRAVINOVOU BEZPEČNOST.

P. ILONA LANGROVÁ má za povinnost postupovat podle okolností daného případu a V SOULADU S VEŘEJNÝM ZÁJMEM, což je podle zákona č. 252/1997 Sb. § 1 písm. a) což je ZABEZPEĆENÍ ZÁKLADNÍ VÝŽIVY OBYVATEL,

Pracovnice SZIF RO Hradec Králové, což je p. Ilona Langrová zatím nepochopila jednu základní věc, že jídlo pro ně se vyrábí i na polích o které se jedná.

P. Ilona Langrová byla zcela korektně upozorněna v podaném odvolání ze dne 16. dubna 2018 :

"V PODÁVÁNÍ TRESTNÍCH OZNÁMENÍ BUDE POKRAČOVÁNO DO DOBY, NEŽ BUDOU VYDÁNY PŘEDMĚTNÉ POZEMKY VLASTNÍKŮM PŮDY K VLASTNÍ ČINNOSTI."

v SOUČASNÉ DOBĚ JE PODÁNO VÍCE NEŽ 50 TRESTNÍCH OZNÁMENÍ a p. Ilona Langrová odmítá plnit pokyn Ministerstva zemědělství.

Právní úprava :

odst. 1

Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení se účastní akcí proti České republice nebo jejím orgánům (SZIF, Ministerstvo zemědělství) bude potrestán odnětím svobod na 8 až 12 let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutí majetku.

Odst. 2

Odnětím svobody na 12-20 let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin v odstavci 1 jako člen organizované skupiny

Podezření na skupinu ve složení

SZIF RO Hradec Králové

P. Ilona Langrová

Ing. Alena Veselá, DiS.

Ing. Aleš Sobel - ředitel

Mgr. Marek Kaiser - právník

Ing. Blanka Weisbauerová - vedoucí odboru

SZIF Praha legislativně právní odbor

Mgr. Holmanová

Zemědělské družstvo Všestary

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma- místopředseda představenstva

Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva

Ing. Petra Veinhauerová - členka představenstva a agronom

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu -

ZTRÁTA ZAJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ VÝŽIVU OBYVATEL A POTRAVINOVOU BEZPEČNOST

ZTRÁTA SCHOPNOSTI STÁTU ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍ VÝŽIVY OBYVATEL

OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU

Ohrožení pověsti SZIF

porušení čl. 20 odst. 1 Etického kodexu zaměstnanců SZIF

vyplácení majetkové, nemajetkové škody a nákladů řízení vlastníkům půdy a NGO

d) spáchá-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky - zveřejněná skutečná spisová dokumentace na internetu ohrozí pověst České republiky, SZIF a Ministerstva zemědělství