Por. Bc. Petr Desenský - rozvracení republiky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Bc. Petra Desenského Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím policistou Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - por. Bc. Petr Desenský.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Předmětné vyřízení stížnosti, vyřizujícím policistou por. Bc. Petrem Desenským - policista KŘ PČR Královéhradeckého kraje, je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že por. Bc. Petr Desenský v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že por. Bc. Petr Desenský je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.