RO Hradec Králové

K vydání půdy zatím pracovníkům SZIF zatím nestačilo celkem 40 trestních oznámení a proto Odborné vedení NGO doporučilo, pokračovat v podávání trestních oznámení a v meritu věci s pracovníky SZIF RO Hradec Králové  bude NGO jednat jako s potencionálně psychicky narušenými osobami.

Zápis z mimořádného zasedání
Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO
ze dne 13. července 2018

Přílohy :
Doporučení Odborného vedení NGO č. 1/2018
ze dne 13. července 2018.

Trestní oznámení

Ilona Langrová

Zneužití pravomoci úřední osoby