RM Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

V dopisu výše uvedeného č.j. v případu RADA MĚSTA CHLUMEC NAD CIDLINOU je uvedeno oslovení ŘEDITELKA, přestože v celém spisu je uváděno oslovení PŘEDSEDKYNĚ.

Akorát 1x je uvedeno v německém dopisu holandskému podnikateli P. JANU BRUINSMOVI - hlavní manager ZD VŠESTARY, oslovení DIREKTORIN v případu SZIF.

Případ SZIF se vyšetřuje společně s případem NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE v případu KŘIVÉ OBVINĚNÍ.

Ve všech případech vystupuje předsedkyně NGO ve skutečnosti jako OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU.

NGO žádá o podání vysvětlení, jestli si POR. MGR. PAVEL MÜHLSTEIN myslí, že případ NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE vyřeší tak, že s pomocí KPT. ING. MARIANA ROCHLA strčí předsedkyni NGO do BLÁZINCE v případu KŘIVÉ OBVINĚNÍ?

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního  státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje věc trestního oznámení na JUDr. Alexandra Pumprlu v podezření rozvracení ústavního pořádku ČR, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského  státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje věc trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše v podezření  rozvracení ústavního pořádku ČR, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na JUDr. Alexandra Pumprlu - podezření z rozvracení republiky - Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

č.j. : OD-RM-41-11022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

 Pokud se však zjistí, že por. Ing. Miroslav Jaroš nepřijal úplatek, překvalifikuje se trestní oznámení na podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby nebo rozvracení ústavního zřízení (což je s výrazně vyšší trestní sazbou).


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis PČR Hradec Králové v případu Rada Města Chlumec nad  Cidlinou - řetězová reakce.

PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality postupuje stížnost na por. Ing. Miroslava Jaroše Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

č.j. : TO-RM-AP-37-04022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu - JUDr. Alexandr Pumprla - okresní státní zástupce v Hradci Králové v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Dále NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro Okresního státního zástupce JUDr. Alexandra Pumprlu, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Odmítání vyšetření podezření korupční činnosti na Radě Města Chlumec nad Cidlinou je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU Okresním státním zástupcem JUDr. Alexandrem Pumprlou a šikana a vydírání a útisk poškozených občanů města a ochrana Ing. Ivy Uchytilové (vedoucí odboru OSMI Města Chlumec nad Cidlinou), která nedodržuje základní povinnosti podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Je podezření, že JUDr. Alexandr Pumprla podporuje činnost konkrétních radních Města Chlumec nad Cidlinou a vedoucí OSMI Ing. Ivy Uchytilové , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše - podezření z trestného činu rozvracení republiky - Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Rada Města - řetězová reakce.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vyzývá k doplnění trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše  v části - přijetí úplatku.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Rada Města - řetězová reakce.

JUDr. Alexandr Pumprla - Okresní státní zástupce v Hradci Králové zamítl stížnost na por. Ing. Miroslava Jaroše- PČR oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové.

č.j. : TO-RM-MJ-33-28012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Oznámení na podezření ze spáchání trestného činu por. Ing. Miroslavem Jarošem, komisařem oddělení hospodářské kriminality, Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Por. Ing. Miroslav Jaroš se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o podezřelé korupční aktivitě na Městě Chlumec nad Cidlinou, avšak demonstrativně odmítá věc řešit.

Podle pravidla právní zásady cui bono a cui prodest je podezření na existenci návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ. Konkrétně je podezření, že objednavatel je Ing. Miroslav Uchytil - starosta Města Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality postupuje stížnost na por. In. Miroslava Jaroše Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše - podezření z trestného činu rozvracení republiky - Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

č.j. : TO-RM-MJ-29-15012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Oznámení na podezření ze spáchání trestného činu por. Ing. Miroslavem Jarošem, komisařem oddělení hospodářské kriminality, Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Odmítání vyšetření podezření korupční činnosti na Radě Města Chlumec nad Cidlinou je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU komisařem Policie ČR por. Ing. Miroslavem Jarošem a šikana a vydírání a útisk poškozených občanů města a ochrana Ing. Ivy Uchytilové (vedoucí odboru OSMI Města Chlumec nad Cidlinou), která nedodržuje základní povinnosti podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Por. Ing. Miroslav Jaroš se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o podezřelé korupční aktivitě na Městě Chlumec nad Cidlinou, avšak demonstrativně odmítá věc řešit.

Je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš podporuje činnost konkrétních radních Města Chlumec nad Cidlinou a vedoucí OSMI Ing. Ivy Uchytilové , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Podle § 310 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Se jedná o podezření na organizovanou skupinu na podezření systematického jednání s cílem rozvracení ústavního pořádku ČR ve smyslu na podezření z rozvracení republiky ve složení :

por. Ing. Miroslav Jaroš- komisař oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje

Ing. Miroslav Uchytil - starosta Měst Chlumec nad Cidlinou

Ing. Iva Uchytilová - vedoucí odboru správy majetku a investic Města Chlumec nad Cidlinou

a radní v období 2014-2018 Města Chlumec nad Cidlinou-

PaedDr Arnošt Vítek, Mgr. Vladan Kárník, Luboš Suchánek, Ivo Kučera, 

MUDr. Miroslav Louda, MUDr. Jaroslav Krenčík


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš v případu  - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou požaduje nový podnět.