RM Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce

č.j. : TO-RM-MJ-29-15012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Oznámení na podezření ze spáchání trestného činu por. Ing. Miroslavem Jarošem, komisařem oddělení hospodářské kriminality, Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Odmítání vyšetření podezření korupční činnosti na Radě Města Chlumec nad Cidlinou je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU komisařem Policie ČR por. Ing. Miroslavem Jarošem a šikana a vydírání a útisk poškozených občanů města a ochrana Ing. Ivy Uchytilové (vedoucí odboru OSMI Města Chlumec nad Cidlinou), která nedodržuje základní povinnosti podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Por. Ing. Miroslav Jaroš se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o podezřelé korupční aktivitě na Městě Chlumec nad Cidlinou, avšak demonstrativně odmítá věc řešit.

Je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš podporuje činnost konkrétních radních Města Chlumec nad Cidlinou a vedoucí OSMI Ing. Ivy Uchytilové , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Podle § 310 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Se jedná o podezření na organizovanou skupinu na podezření systematického jednání s cílem rozvracení ústavního pořádku ČR ve smyslu na podezření z rozvracení republiky ve složení :

por. Ing. Miroslav Jaroš- komisař oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje

Ing. Miroslav Uchytil - starosta Měst Chlumec nad Cidlinou

Ing. Iva Uchytilová - vedoucí odboru správy majetku a investic Města Chlumec nad Cidlinou

a radní v období 2014-2018 Města Chlumec nad Cidlinou-

PaedDr Arnošt Vítek, Mgr. Vladan Kárník, Luboš Suchánek, Ivo Kučera, 

MUDr. Miroslav Louda, MUDr. Jaroslav Krenčík


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš v případu  - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou požaduje nový podnět.