RM - PČR - korespondence

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje k dalšímu řízení Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové trestní oznámení na radní města Chlumec nad Cidlinou - Mgr. Vladan Kárník, Ing. Miroslav Uchytil, Ivo Kučera, PaedDr. Arnošt Vítek, Luboš Suchánek.

č.j. : OV-19-05092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala :

Odpověď na výzvu k podání vysvětlení

Žádost o proplacení nákladů spojených s podáváním vysvětlení

Dostatečná omluva k předvolání k podání vysvětlení

 NGO k výše uvedenému doplňuje, že podle Etického kodexu Policie České republiky :

Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je
a)prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi.

NGO upřesňuje, že PČR má zákonnou povinnost spolupracovat a nikoli zbytečně zatěžovat.

Por. Ing. Miroslav Jaroš se svými limitovanými schopnostmi zbytečně zatěžuje finanční rozpočet PČR.

NGO v příloze zasílá ještě jednou požadovaný dokument.

Závěrem NGO odkazuje na vyjádření předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, který uvádí, že do budoucna se občan státní správy nebude doprošovat, ale zástupci státní správy budou služebníčky.

Citace ze stanoviska JUDr. Pavla Rychetského :

"... stále trvá jakési mentální zatížení úředníka na každém stupni, že on je vrchnost, a že ten, kdo od něj cokoli požaduje, tak ne že by na to měl právo, ale musí se toho doprošovat."

NGO ke stanovisku předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského konstatuje, že má vysokou odbornou právní hodnotu a že úředníci a analogicky i por. Ing. Miroslav Jaroš toto stanovisko nemůže nijak zpochybňovat a do budoucna ho úředníci analogicky i por. Ing. Miroslav Jaroš bude muset dodržovat a úředníci a analogicky i por. Ing. Miroslav Jaroš se nebude moci vymlouvat na své nediagnostikované psychické onemocnění.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k podání vysvětlení ve věci trestních oznámení na radní Města Chlumec nad Cidlinou.