JUDr. Lukáš Vodička - přisvojení pravomoci úřadu

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička se snaží v oznamovateli vyvolat pocit, že jeho oznámení nebude nikam postoupeno a pravomoc úřadu JUDr. Lukáš Vodička zneužívá tak, že vyřídil věc, ke které nemá zákonnou kompetenci, jako jednat za GIBS. Navíc podání nebylo adresováno ani na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové.

Jediná možná výmluva by byla, že podání postoupilo Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové, ale zákonná povinnost JUDr. Lukáše Vodičky je udělat dohled nad tímto zastupitelstvím a nikoli mu pomáhat v "odstranění" podání. 

Pozn. Dozorující státní zástupce má zákonnou povinnost požadovat zákonné povinnosti po PČR a nikoli věc postoupit k průtahu na Krajské státní zastupitelství.

 Podle § 25 TZ v době trestného činu pachatel překročil patnáctý rok věku a proto je trestně odpovědný.

Podle § 26 TZ pachatel v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.