Mgr. Marek Kaiser - přisvojení pravomoci úřadu

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu právníkem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - přisvojení pravomoci úřadu podle § 328 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že právník Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové - Mgr. Marek Kaiser měl v úmyslu si přisvojit pravomoc úřadu.

 Na základě výše uvedených skutečností je podezření, že právník SZIF RO Hradec Králové Mgr. Marek Kaiser se pokoušel na vlastníky působit jako věcně a místně příslušný "odvolací orgán", čímž je podezření, že Mgr. Marek Kaiser měl v úmyslu pokus o přisvojení si pravomoci odvolacího úřadu podle § 328 TZ.

Dále je podezření, že Mgr. Marek Kaiser se pokoušel o vydírání vlastníků půdy, aby se přestali domáhat svého vlastnictví a užívání vlastní půdy a takto je podezření na § 175 TZ odst. 1 - kdo jiného násilím (jedná se o podezření na určitou formu tzv. úředního násilí) nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 4 léta, nebo peněžitým trestem.

Podle § 175 odst. 2 TZ odnětím svobody na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán podle písm. a) spáchá-li čin jako člen organizované skupiny a podle písm. b) nejméně se dvěma osobami (podezření na skupinu p. Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS., Ing. Monika Nebeská, p. Jan Bruinsma) a podle písm. d) způsobí-li takovým činem značnou škodu ( je podezření, že Mgr. Marek Kaiser způsobil značnou škodu poškozením pověsti Státního zemědělského intervenčního fondu, protože SZIF veřejně vystavil do situace, kdy si ostatní vlastníci půdy mohou myslet, že SZIF provádí tzv. novodobou formu soukromé kolektivizace ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, což je podezření na další trestný čin podle § 310 TZ - rozvracení republiky - podezření na pokus o rozvrácení ústavního zřízení "likvidací" vlastnických práv.