Ing. Aleš Sobel - přisvojení pravomoci úřadu

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - přisvojení pravomoci úřadu podle § 328 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Na základě spisové dokumentace je podezření, že ředitel regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu Hradec Králové Ing. Aleš Sobel se pokoušel na vlastníky působit jako věcně a místně příslušný "odvolací orgán", čímž je podezření, že Ing. Aleš Sobel měl v úmyslu pokus o přisvojení si pravomoci odvolacího úřadu podle § 328 TZ.

Dále je podezření, že Ing. Aleš Sobel se pokoušel o vydírání vlastníků půdy, aby se přestali domáhat svého vlastnictví a užívání vlastní půdy a takto je podezření na § 175 TZ odst. 1 - kdo jiného násilím (jedná se o podezření na určitou formu tzv. úředního násilí) nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 4 léta, nebo peněžitým trestem.

Podle § 175 odst. 2 TZ odnětím svobody na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán podle písm. a) spáchá-li čin jako člen organizované skupiny a podle písm. b) nejméně se dvěma osobami (podezření na skupinu p. Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS., Ing. Monika Nebeská, p. Jan Bruinsma) a podle písm. d) způsobí-li takovým činem značnou škodu ( je podezření, že Ing. Aleš Sobel způsobil značnou škodu poškozením pověsti Státního zemědělského intervenčního fondu, protože SZIF veřejně vystavil do situace, kdy si ostatní vlastníci půdy mohou myslet, že SZIF provádí tzv. novodobou formu soukromé kolektivizace ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, což je podezření na další trestný čin podle § 310 TZ - rozvracení republiky - podezření na pokus o rozvrácení ústavního zřízení "likvidací" vlastnických práv.

Vlastníci půdy mohou být uvedeny do exekuce a takto mohou být zbaveny svého majetku, který následně bude "zadarmo kupovat" od finančního úřadu holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, prostřednictvím úředníka SZIF, který "beztrestně" zneužije svoji pravomoc při protizákonné evidenci zemědělské půdy LPIS.

Dále je podezření, že Ing. Aleš Sobel se pokoušel o útisk vlastníků půdy podle § 177 TZ - kdo jiného nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti. Ze strany Ing. Aleše Sobela je podezření na pokus, aby se vlastníci půdy přestali domáhat svého vlastnictví.

Podle § 177 TZ odst. 2 odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta bude pachatel potrestán podle písm. a) způsobí-li činem v odst. 1 značnou škodu a podle písm. b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

Podle § 177 TZ odst. 3 odnětím svobody na 1 rok až 5 let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán podle písm. a) způsobí-li činem v odst. 1 škodu velkého rozsahu a podle písm. b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel by zajistil prospěch velkého rozsahu "zajištěním majetku" pro holandského podnikatele p. Jana Bruinsmu a také je podezření, že pro sebe úplatek od p. Jana Bruinsmy, prostřednictvím Ing. Moniky Nebeské, což by bylo podezření na další trestný čin podle § 331 TZ.