Ing. Alena Veselá, DiS - přijetí úplatku

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu Ig. Alenou Veselou, DiS.

 Je podezření, že se dopustila trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Ing. Alena Veselá, DiS. přijímala úplatky a slibovala svůj vliv p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary a zástupci společníka FytAgro s.r.o., že je schopna zajistit falešné podklady pro rozhodnutí - jako je zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018, kdy Ing. Alena Veselá, DiS založila do spisu fotografie, které neodpovídaly skutečnému stavu.

Navíc místní šetření proběhlo bez předchozí informace a účasti vlastníků půdy.

Ing. Alena Veselá, DiS. Tvrdila, že rostliny na fotografiích jsou naprosto v pořádku.

 Je podezření, že Ing. Alena Veselá, DiS. přijímala úplatky a slibovala svůj vliv p. Janu Bruinsmovi, že je schopná zajistit tzv. Zmanipulovat podklady pro rozhodnutí.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, DiS. rychle a obratně využila příležitosti a když zjistila zájem holandského podnikatele tak ihned uvážila, že bude solventní a požádala o úplatek v odhadované výši 4 000 000 Kč až 5 000 000 Kč za zmanipulování fotografické dokumentace ve spisu.

NGO SZIF RO Hradec Králové zcela korektně upozornila již v podaném odvolání ze dne 16. dubna 2018, že bude v podávání trestních oznámení pokračováno do doby než bude půda vydána vlastníkům půdy a že úřednicím hrozí 20 let vězení za podezření z trestného činu rozvracení republiky.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, DiS. celé situace využila naprosto záměrně.

Je podezření předpokladu, že Ing. Alena Veselá, DiS. je již dlouho v ekonomických problémech s vlastním bydlením, a proto je podezření, že požádala o úplatek ve výši tržní ceny 1 bytu, aby se vyhnula vlastní exekuci.

Co se týče pobytu ve vězení, tak je podezření, že Ing. Alena Veselá, DiS. raději volí "odpočinek" ve vězení než chození do zaměstnání, kde by musela řádně pracovat.

K tomu je nutno konstatovat Ing. Alena Veselá, DiS. porušila Etický kodex zaměstnanců SZIF, který je součástí interní normy A 6010-pracovní řád, konkrétně části V.