Ilona Langrová - přijetí úplatku

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na p. Ilonu Langrovou Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Je podezření, že p. Ilona Langrová rychle a obratně využila příležitosti a když zjistila zájem holandského podnikatele tak ihned uvážila, že bude solventní a požádala o úplatek v odhadované výši 8 000 000 až 10 000 000 Kč za neprovedení aktualizace zemědělské půdy. 


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu p. Ilonou Langrovou.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové p. Ilona Langrová přijímala úplatky a slibovala svůj vliv p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary a zástupci společníka FytAgro s.r.o., že nezmění LPIS- neprovede aktualizaci zemědělské půdy při změně pachtýře.

Je podezření, že p. Ilona Langrová rychle a obratně využila příležitosti a když zjistila zájem holandského podnikatele tak ihned uvážila, že bude solventní a požádala o úplatek v odhadované výši 8 000 000 až 10 000 000 Kč za neprovedení aktualizace zemědělské půdy.

NGO p. Ilonu Langrovou zcela korektně upozornila již v podaném odvolání ze dne 16. dubna 2018, že bude v podávání trestních oznámení pokračováno do doby než bude půda vydána vlastníkům půdy a že ji hrozí 20 let vězení za podezření z trestného činu rozvracení republiky.

Když se vezme v úvahu ještě skutečnost, že si p. Ilona Langrová stěžovala, že má v kanceláři moc práce a zřejmě je přepracovaná, tak je podezření, že celé situace využila naprosto záměrně.

Je podezření předpokladu, že p. Ilona Langrová potřebuje zabezpečit bydlení pro 2 děti, a proto je podezření, že požádala o úplatek ve výši tržní ceny 2 bytů a dále je podezření, že se p. Ilona Langrová nemůže dočkat, že si 20 let "odpočine" ve vězeňské cele.

K tomu je nutno konstatovat p. Ilona Langrová porušila Etický kodex zaměstnanců SZIF, který je součástí interní normy A 6010-pracovní řád, konkrétně části V.