Por. Ing. Miroslav Jaroš                                Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případech :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :
Por. Ing. Miroslav Jaroš
Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské
Nadržování Ing. Monice Nebeské
Nadržování p. Iloně Langrové
Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška


č.j. ZP-LV-27-16092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

 Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáš Vodička se v předmětném přípisu nechová jako státní zástupce, ale jako tiskový mluvčí por. Ing. Miroslava Jaroše.

JUDr. Lukáš Vodička napsal co mohl nebo nemohl por. Ing. Miroslav Jaroš udělat aniž by se por. Ing. Miroslava Jaroše zeptal - resp. por. Ing. Miroslav Jaroš nebyl ani vyslechnut.

Trestní oznámení je pouze oznámení o podezření z trestné činnosti, které vychází z dosud známých faktů, které jsou přístupné a specifikace konkrétního trestného činu vychází z dokumentace na základě fictio iuris.

Konkrétní porušení zákona stanovuje až PČR a státní zastupitelství po prošetření věci s tím, že PČR je schopna zajistit důkazní materiál, který nemůže zajistit oznamovatel TČ.

Případ por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské vychází ze skutečnosti, že v trestním oznámení a následně v protokolu podání vysvětlení oznamovatelem, bylo výslovně doloženo, že v případu Ing. Monika Nebeská se v případu podezření z dotačního podvodu sama prezentovala jako fyzická osoba a nikoli jako jednatelka FytAgro s.r.o.

Přestože NGO uváděla v předchozí korespondenci, že je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti, tak NGO nepředpokládá, že i při limitovaných schopnostech by por. Ing. Miroslav Jaroš porušoval zákon ve svůj neprospěch a zadarmo jako by to bylo např. u podezření z nepřímého úplatkářství (slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské), a proto NGO zvolila podezření z trestného činu přijetí úplatku, s podezřením, že by si por. Ing. Miroslav Jaroš vyvážil případnou škodu vlastního trestního stíhání např. penězi.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

Případy :

Por. Ing. Miroslav Jaroš 

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Nepřímé úplatkářství

NEODBORNOST POR. ING. MIROSLAVA JAROŠE

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství Hradec Králové.

Případy :

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisařem Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš přijal úplatek od Ing. Moniky Nebeské ve věci trestního řízení podezření z dotačního podvodu :

Por. Ing. Miroslav Jaroš odeslal dopisem ze dne 30. července 2018 do datové schránky NGO vyrozumění, že stále probíhá šetření ve věci č.j. KRPH-39007-36/TČ-2018-050281.

Ve vyrozumění je uvedeno :

"...podezření z možného dotačního podvodu ze strany Ing. Moniky Nebeské v zastoupení FytAgro s.r.o. IČ 04676190 se sídlem Rozběřice 18, 503 12 Všestary..."

Předsedkyně NGO por. Ing. Miroslavu Jarošovi řádně vysvětlila při podávání vysvětlení dne 14. května 2018, že v tomto případě (dle spisové dokumentace) JEDNÁ ING. MONIKA NEBESKÁ JAKO FYZICKÁ OSOBA A NIKOLI JAJO JEDNATELKA FYTAGRO S.R.O.

NGO POŽÁDALA POLICII ČR O TO, ABY ING. MONIKA NEBESKÁ PŘEDLOŽILA PACHTOVNÍ SMLOUVY MEZI ING. MONIKOU NEBESKOU A HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S. S TÍM, ŽE NGO VYCHÁZÍ Z TEXTU UDĚLENÉ PLNÉ MOCI ADVOKÁTU JUDR. JIŘÍMU KONVANDOVI.

POKUD TYTO SMLOUVY NEEXISTUJÍ, TAK SE JEDNÁ O PODEZŘENÍ NA JINÝ TRESTNÝ ČIN A TO PODLE § 175 TZ - VYDÍRÁNÍ A § 177 TZ - ÚTISK NEVLÁDNÍ ORGANIZACE A VLASTNÍKŮ PŮDY.

Pokud por. Ing. Miroslav Jaroš nebyl schopen nebo spíše ani nechtěl zajistit předmětné smlouvy od. Ing. Moniky Nebeské ani od advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, tak je jednoznačné podezření, že přijal úplatek, aby řízení protahoval a věc neřešil.

Ve věci předmětných pachtovních smluv není nutné předvoláni, ale je možné, aby je Ing. Monika Nebeská i JUDr. Jiří Kovanda odeslaly na PČR písemně k posouzení.

DÁLE POKUD NENÍ ING. MONIKA NEBESKÁ DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÁ NEBO JINAK ZÁVAŽNĚ NEMOCNÁ A V PŘÍPADĚ ŽE BY ING. MONIKA NEBESKÁ NEKOMUNIKOVALA, TAK VZHLEDEM K SOUČASNÉMU PRŮTAHU VE VĚCI JE MOŽNÉ VYUŽÍT § 67 A NÁSL. TRESTNÍHO ŘÁDU Č. 141/1961 SB. A ING. MONIKU NEBESKOU NECHAT ZATKNOUT A VYSLECHNOUT A POPŘ. UVALIT VAZBU, ABY NEMOHLA POKRAČOVAT V PODEZŘENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI JAKO VYDÍRÁNÍ A ÚTISK DALŠÍCH VLASTNÍKŮ PŮDY ATD.

Vzhledem k tomu, že por. Ing. Miroslavu Jarošovi bylo několikráte vysvětleno, že Ing. Monika Nebeská jedná jako FYZICKÁ OSOBA a nikoli jako STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE právnické osoby a por. Ing. Miroslav Jaroš to jako duševně zdravý nechce pochopit, tak je podezření a přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské nebo jejího holandského obchodního partnera p. Jana Bruinsmy.

Vzhledem k tomu, že por. Ing. Miroslav Jaroš je v předpenzijním věku, tak je podezření, že si to pro sebe vymyslel velmi chytře, že si několik let odpočine ve vězeňské cele a potom si bude užívat za peníze z úplatku.