Přestupková komise

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula odpověď starosty města Chlumec nad Cudlinou v případu - oběť trestného činu.

Starosta města Chlumec nad Cidlinou uvádí, že činnost přestupkové agendy neovlivňuje a Ing. Ireně Pánkové (předsedkyni přestupkové komise)  žádné příkazy nedává.

č.j. : ZPV-JČ-19-14082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení starostovi města Chlumec nad Cidlinou v případu - Chlumec nad Cidlinou - oběť trestného činu.

 Vážený pane starosto,

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 103 odst. 4 písm. b) plníte funkci zaměstnavatele předsedkyně přestupkové komise Ing. Ireny Pánkové.

Ing. Irena Pánková odložila řízení č.j. 6 T 53/2015-121 Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30. dubna 2014.

Ing. Irena Pánková vyrozuměla o odložení dopisem ze dne 22. února 2018 č.j. SPR 1035/18 31/2018-Pan.

Otázky na starostu Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila

1. NGO, za klienta (plná moc viz. příloha) žádá o podání vysvětlení, zda si jako zaměstnavatel myslíte, že Ing. Irena Pánková postupuje v souladu se zákonem?

2. NGO, za klienta (plná moc viz. příloha) žádá o podání vysvětlení, zda si jako zaměstnavatel myslíte, že Ing. Irena Pánková postupuje v souladu s pracovní smlouvou, resp. Zda jste jako starosta a nadřízený Ing. Ireně Pánkové dal písemný příkaz k uvedenému způsobu vyřízení věci?

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Komise k projednávání přestupků Města Chlumec nad Cidlinou v případu - Oběť trestného činu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci Komisi k projednávání přestupků Města Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení předsedkyně Komise k projednávání přestupků Ing. Ireny Pánkové.

Ing. Irena Pánková přiznala, že usnesení Okresního soudu v Hradci Králové bylo Městu Chlumec nad Cidlinou

doručeno 7. července 2015.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení předsedkyně Komise k projednávání přestupků Ing. Ireny Pánkové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení Přestupkové komisi Města Chlumec nad Cidlinou.

NGO žádá o podání vysvětlení, pro poškozeného občana, plná moc viz. Příloha, kdy bylo městu Chlumec nad Cidlinou doručeno usnesení ve věci 6 T 53/2015-121 Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30. dubna 2014.

Dále : zda byl městu Chlumec nad Cidlinou doručen i protokol z jednání soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení  vedoucí správního odboru Ing. Ireny Pánkové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení starosty Ing. Miroslava Uchytila.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ing.Ireny Pánkové, předsedkyně přestupkové komise.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost pro klienta o odůvodnění odložení rozhodnutí předsedkyně přestupkové komise Ing. Ireny Pánkové.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ing. Ireny Pánkové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení přestupkové komisi města Chlumec nad Cidlinou - Ing. Ireně Pánkové.

NGO žádá o podání vysvětlení, pro poškozeného občana, plná moc viz. Příloha, v jakém stavu je řízení ve věci 6 T 53/2015-121 usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30. dubna 2014 (datum je uveden dle spisové dokumentace Okresního soudu v Hradci Králové), kdy věc byly postoupena Městskému úřadu v Chlumci nad Cidlinou jako orgánu příslušnému rozhodovat o přestupcích.

Doručenka