Právní  služby

KHP a.s.

Člen představenstva Královéhradecká provozní a.s. pan Jakub Hanzl,

který má cca 20 000 000 Kč dluhů u České spořitelny

udělil plnou moc k vymáhání i neexistujících pohledávek

advokátovi Mgr. Janu Ševčíkovi, který má 30 000 000 Kč dluhů

u Monety Money Bank.

Královéhradecká provozní a.s. je informována o podezřelé až trestné činnosti

prostřednictvím člena představenstva Ing. Miroslava Uchytila,

který je současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

AK Mgr. Jan Ševčík

Advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka udělila plnou moc advokátní koncipientce Mgr. Haně Cejnkové, která podává na Okresní soud v Hradci Králové neúplné až falešné elektronické platební příkazy ve prospěch Královéhradecké provozní a.s.

Ing. Dušan Šustr, starosta obce Nepolisy (Královéhradecký kraj) si najmul advokáta Mgr. Tonáše Nikše, se kterým následně Česká advokátní komora zahájila řízení pro porušení etiky advokacie.

Problematika spočívá v tom, že advokát Mgr. Tomáš Nikš zasílá pouze jednostranné výzvy bez možnosti reakce protistrany elektronickou komunikací.

Z chování advokáta jednoznačně vyplývá, že absolutně nemá zájem o komunukaci s protistranou, ale pouze o jednostrannou výzvu.