Práva před úřady

Práva občanů při jednání s úřady

Povinnost postupovat v souladu se zákony

Úředník má za povinnost postupovat  v souladu se zákony a ostatními právními předpisy ( § 2 odst. 1 správního řádu č. 500/2004 Sb.)

Pokud úředník postupuje podle osobního postoje k věci, či má vlastní smyšlené dedukce, tak úředník zákon porušuje.

Uplatnění pravomoci

Úředník může uplatňovat svou pravomoc, pouze k těm účelům, k nimž mu byla svěřena a v rozsahu v jakém mu byla svěřena ( § 2 odst. 2 správního řádu).

Pokud úředník zneužívá svoji pravomoc např. k nesmyslným požadavkům či šikaně, tak porušuje zákon.