Pplk. PhDr. Bc. Hana Preisová

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře ¨Senátu ČR.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů  ve věci trestního oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou- státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu ve věci trestního oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou- státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení na Národní centrálu proti organizovanému zločinu.

 NGO žádá o podání vysvětlení jakou spisovou dokumentaci NCOZ prověřovala.

NGO nevytýká průtahy, ale podala trestní oznámení.

Dále NGO žádá o podání vysvětlení, zda NCOZ kontaktovala JUDr. Petru Hnízdovou - státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Dále NGO žádá, aby NCOZ předložil plné znění č.j. 1 ZT 146/2016.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv

Doručenky


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu, sekce závažné hospodářské  trestné činnosti a korupce.Pplk. PhDr. Bc. Hana Preisová uvádí, že podání proti JUDr. Petře Hnízdové, které jsou vytýkány průtahy bylo postoupeno na Krajské státní zastupitelství.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Hradec Králové.

GIBS sděluje, že trestní oznámení na por. Orta a por. Pavla Podluckého bude řešit GIBS.

Trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou-okresní státní zástupkyni bylo postoupeno z důvodu věcné příslušnosti na PČR, NCOZ Praha.