Pplk. Ing. Jan Moravec

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství, že trestní oznámení na pplk. Ing. Jana Moravce, který přebírá řešení trestních oznámení od neexistujícího státního zástupce, postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře Senátu ČR.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu. 

Human Rights Defense z.s. - NGO podalažádost o přerušení řízení.

Žádost o přerušení řízení a zrušení termínu předvolání dne 20. prosince 2017, z toho důvodu, že je podezření manipulativního jednání ze strany skutečných pachatelů trestné činnosti, cui bono, cui prodest, se snahou o likvidaci případu.

Pplk. Ing. Jan Moravec se brání pořízení kontrolního záznamu kamerového, z čehož vyplývá jednoznačná snaha o manipulaci.

Oběť trestného činu Policie ČR, nemůže absolvovat výslech u Policie bez vlastního kontrolního kamerového záznamu.

Toto dokazuje zdokumentovaná spisová dokumentace, že celkem 7 svědků - z toho 3 policisté- křivě vypovídali, což dokázal právě kontrolní kamerový záznam.

Navíc policisté-křivě svědčící- nedoložili, že by trpěli Alzheimerovou chorobou nebo byli dementní a nepamatovali si události staré 1 hodinu.

Oběť trestného činu musí konstatovat, že pplk. Ing. Jan Moravec chce podle § 24 odst. 1, písm. c) TZ vylákat jako poškozeného na místo činu, kde by potom proběhly srovnatelné události.

Protože kdyby nebyl pořízen vlastní kontrolní kamerový záznam, tak by opětně proběhla série křivých výpovědí, pplk. Ing. Jan Moravec by poškozenou rovnou zadržel, nechal potlouct a těžce zraněnou pohodil do zadržovací cely, počkal na těžké následky zranění a znovu zahájil trestní řízení proti poškozené, aby zakryl trestnou činnost policistů a zdravotního personálu.

Dále předvolání má mnoho právních pochybení, např. že neexistují č.j. jednotlivých trestních oznámení. Dále pplk. Ing. Jan Moravec se zajímá o průkaz zdravotní pojišťovny, jako doklad totožnosti a o zdravotní stav a dokumentaci. A to namísto toho, aby řešil oznámení o podezření trestného činu vraždy ve stadiu pokusu.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO podala

oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

-pplk. Ing. Jan Moravec, oddělení dokumentace Generální inspekce bezpečnostních sborů Hradec Králové -

spolupracuje a přebírá řešení trestních oznámeni od JUDr. Lukáše Vodičky, který se představuje jako státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, ale ministerstvo spravedlnosti tohoto státního zástupce neeviduje.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 328 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - přisvojení pravomoci úřadu - úmyslná a vědomá spolupráce s neexistujícím státním zástupcem.

NGO žádá věc řádně prošetřit a identifikovat pachatele, který se představuje jako neexistující státní zástupce a se kterým pplk. Ing. Jan Moravec vědomě spolupracuje.

Z důvodu zajištění důakzního materiálu rozesláno le rozdělovníku

Dodejky do datovýh schránek

Výzva k podání vysvětlení

Související případ

GIBS HK