Pozorování ve zdravotnickém zařízení

Část 1

Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu

Nedobrovolné zadržení ve zdravotnickém zařízení představuje významný zásah do lidské integrity, kterým je nejen svoboda člověka. ale i jeho soukromí.

Ani podání návrhu na omezení  svéprávnosti nezakládá důvod k zadržení dotčené osoby v příslušném zařízení.