Poštovní datové zprávy

Podklady pro návrh na změnu legislativy o povinnosti doručování poštovních datových zpráv do datových schránek, pokud obě strany řízení datovou schránkou disponují.

Advokáti Mgr. Tomáš Nikš a Mgr. Jiří Gregůrek nemají aktivní příjem poštovních zpráv, což znamená fictio iuris, že zaílají pouze jednostranné výzvy a avsolutně nemají zájem o komunikaci s prootistranou, což je jednoznačné porušení etiky advokacie.