Por. Bc. Petr Desenský

Krajské ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje.
Územní odbor Hradec Králové

Por. Bc. Petr Desenský

Vyřizující policista stížnosti