Policista XY

Human Rights Defense z.s. NGO přijmula vyřízení stížnosti ředitelem KŘ PČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka v případech policistů Oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš, Policistka "O..." a policista XY.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové o postoupení věci.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018 policista spolupracoval s por. Ing. Miroslavem Jarošem a policistkou "O..." a společně odmítly vydal úřední záznam, ve kterém předsedkyně NGO odpověděla na otázky PČR.

Podle § 2 zákona o policii ČR č. 273/2008 Sb. Je policista povinen postupovat v souladu s mezinárodními Úmluvami o lidských právech. Takto policistka "O..." porušila Evropskou úmluvu o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces.

Policista se pokoušel vymlouvat na to, že oni to takhle dělají a nebudou se ohlížet na to, že to někde dělají jinak a že se jedná o úvodní dokument.

NGO k tomu konstatuje, že podle Občanského zákoníku č. 89/2012. Sb. § 5 odst. 1, kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu povolání, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Policista je povinen ovládat zákonné požadavky na právní znalosti policisty.

Povinné znalosti policisty 

se řídí nařízením vlády č. 506/2004 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Podle § 26 TZ policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové svým jednáním souhlasil s postupem komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové svým jednáním souhlasil s postupem komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.