Jan Bruinsma - podplácení Mgr. Marka Kaisera

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) - 

p. Jan Bruinsma

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že p. Jan Bruinsma podplácel právníka Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové Mgr. Marka Kaisera, aby zaslal vlastníkům půdy sdělení č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 11. května 2018.

Právní úprava

§ 332 TZ - podplácení

odst. 1

Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody na 2 léta nebo peněžitým trestem.

Odst. 2

Odnětím svobody na 1 rok až 6 let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek nebo

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě

Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser slibovala svůj vliv za úplatek holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, že je schopný zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.