Ing. Monika Nebeská - podplácení Mgr. Marka Kaisera

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu jednatelkou FytAgro s.r.o. a ředitelkou a předsedkyní představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. - Ing. Monika Nebeská.

Doručenky

 Je podezření, že se dopustila trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská podplácela právníka Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové Mgr. Marka Kaisera, aby zaslal vlastníkům půdy sdělení č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 11. května 2018.

Je podezření, že holandský podnikatel v zastoupení Ing. Moniky Nebeské "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je p. Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS, Ing. Aleš Sobel, Mgr. Marek Kaiser.