Jan Bruinsma - podplácení Ing. Aleše Sobela

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že p. Jan Bruinsma podplácel ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleše Sobela, aby zaslal vlastníkům půdy sdělení č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 11. května 2018.

Právní úprava

§ 332 TZ - podplácení

Odnětím svobody na 1 rok až 6 let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel zastřešuje činnost holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a Ing. Moniky Nebeské.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, pouze uzavře pachtovní smlouvu a tzv. Zablokuje vlastnictví prostřednictvím tzv. Aktualizace zemědělské půdy - LPIS na SZIF.

Následně firma p. Jana Bruinsmy, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, přestane smlouvu plnit a po čase začne smlouvu hrubě porušovat.


Vlastník zemědělské půdy je nucen podat výpověď.

Na výpověď byla reakce Ing. Moniky Nebeské (která navenek vyřizuje záležitosti p. Jana Bruinsmy), že proti vlastníkům půdy bude postupovat trestněprávní cestou, potom si objedná advokáta JUDr. Jiřího Kovandu, který ochotně napíše dopis vlastníkům půdy, že se s nimi bude soudit a kolik je to bude stát.