Jan Bruinsma - podplácení Ing. Aleny Veselé, DiS.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že p. Jan Bruinsma podplácel pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové Ing. Alenu Veselou, DiS., aby zmanipulovala fotografickou dokumentaci a zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018, jehož výsledkem bylo následně zasláno vlastníkům půdy zamítnutí aktualizace zemědělské půdy SZIF RO Hradec Králové č.j. SZIF/2018/0240838, Sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 3. dubna 2018.

Tuto skutečnost podporuje i fakt, že p. Ilona Langrová si dokázala svoji podjatost v řízení, když je ve spisové dokumentaci uvedeno, že FytAgro s.r.o. bylo řádně obesláno o termínu konání místního šetření a a vlastníci půdy nejen, že nebyli informování, ale navíc je p. Ilona Langrová odmítla uznat jako účastníky řízení, což následně zkritizovalo Ministerstvo zemědělství.

Právní úprava

§ 332 TZ - podplácení

odst. 1

Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody na 2 léta nebo peněžitým trestem.

Odst. 2

Odnětím svobody na 1 rok až 6 let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek nebo

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě