Ing. Patra Veinhauerová - podplácení Ing. Aleny Veselé, DiS.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu členkou představenstva Zemědělského družstva Všestary, agronomem Zemědělského družstva Všestary a FytAgro s.r.o. - Ing. Petra Veinhauerová

Doručenky

  Je podezření, že se dopustila trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že Ing. Petra Veinhauerová podplácela pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové Ing. Alenu Veselou, DiS., aby zmanipulovala fotografickou dokumentace a zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018, jehož výsledkem bylo následně zasláno vlastníkům půdy zamítnutí aktualizace zemědělské půdy č.j. SZIF/2018/0240838, Sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 3. dubna 2018.

Tuto skutečnost podporuje i fakt, že p. Ilona Langrová si dokázala svoji podjatost v řízení, když je ve spisové dokumentaci uvedeno, že FytAgro s.r.o. bylo řádně obesláno o termínu konání místního šetření a a vlastníci půdy nejen, že nebyli informování, ale navíc je p. Ilona Langrová odmítla uznat jako účastníky řízení, což následně zkritizovalo Ministerstvo zemědělství.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, DiS. slibovala svůj vliv za úplatek Ing. Petře Veinhauerové, že je schopná zajistit falešné a zmanipulované fotografie do úředního záznamu o místním šetření dne 1. března 2048, který bude mít za následek tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Ing. Petra Veinhauerová má na tomto přímý zájem, protože skutečný stav hospodaření - jako hnijící řepka na poli, šíření škůdce a zaplevelené obilí je přímou vinou agronoma Ing. Petry Veinhauerové.

 Podle § 42 TZ existují přitěžující okolnosti

Pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaná ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravá ( § 26 a 27 TZ) členka představenstva Zemědělského družstva Všestary a agronom Zemědělského družstva Všestary a FytAgro s.r.o.

Pachatel ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce - agronom FytAgro s.r.o. a členka představenstva a agronom Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.