Jan Bruinsma - podplácení Ilony Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že p. Jan Bruinsma podplácel pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové p. Ilonu Langrovou, aby protahovala řízení o aktualizace zemědělské půdy a aby následně zaslala vlastníkům půdy zamítnutí aktualizace zemědělské půdy č.j. SZIF/2018/0240838, Sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 3. dubna 2018.

Právní úprava - § 332 TZ - podplácení

Odst. 2 - Odnětím svobody na 1 rok až 6 let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě

Po opakovaných urgencích p. Ilona Langrová zašle vlastníkům půdy dopis, kde jednoduše popře všechny námitky vlastníků půdy a "ochotně" zopakuje veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, jako, že nedodání naturálií a neplacení není porušením smlouvy. K tomu všemu ještě p. Ilona Langrová přidá, že vlastník půdy není účastník řízení, že vlastníkům půdy zasílá pouze informaci, že "neodblokuje" půdu a půda zůstane u holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, a dokonce, že se vlastník půdy ani nemůže odvolat ani činit žádné právní kroky, aby se vlastník půdy mohl dostat ke svému vlastnictví.

Poté se dlouho nic neděje. A když se přece jen vlastníci půdy snaží dostat ke svému vlastnictví, tak se najednou ozve Ing. Aleš Sobel, že vše prostudoval a že p. Ilona Langrová udělala vše správně a že od za SZIF rozhodne proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a Ing. Moniky Nebeské.

Ing. Aleš Sobel je ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu a do roku 1999 byl hlavním zootechnikem Zemědělského družstva Všestary.