PČR OOP Nové Město nad Metují

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis GIBS v případu PČR OOP Nové Město nad Metují.

GIBS sděluje, že žádné metodické doporučení na PČR Nové Město nad Metují nevydala.

Původní otázka NGO :


Zda Generální inspekce bezpečnostních sborů vydala metodické doporučení podle zákona č. 341/2011 Sb. § 2 odst. 5 na Policii ČR Obvodní oddělení Nové Město nad Metují - územní odbor Náchod, že oznamovatel podezření trestného činu nemá právo na pořízení kopií spisu?

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu PČR OOP  Nové Město nad Metují.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost ohledně metodického doporučení Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod a GIBS.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula odpověď PČR OOP Nové Město nad Metují.

 č.j. : OST-ZH-44-23102018

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu Nové Město nad Metují.

Otázka NGO na GIBS
NGO pokládá za klienta (plná moc viz. příloha) následující otázku.

Zda Generální inspekce bezpečnostních sborů vydala metodické doporučení podle zákona č. 341/2011 Sb. § 2 odst. 5 na Policii ČR Obvodní oddělení Nové Město nad Metují - územní odbor Náchod, že oznamovatel podezření trestného činu nemá právo na pořízení kopií spisu?

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis PČR OOP Nové Město nad Metují.