PČR OOP Nové Město nad Metují

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Náchodě v případu Nové Město nad Metují.

Okresní státní zástupce v Náchodě postupuje Policii ČR žádost o přezkoumání způsobené škody.

č.j. : OD-NMNM-61-12012019

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala odpověď a žádost o přezkoumání případu řediteli Krajského ředitelství Policie ČR v případu Nové Město nad Metují - PČR OOP Nové Město nad Metují.

Na základě doporučení Okresního státního zástupce v Náchodě Mgr. Vladimíra Štěpánka se obracíme na ředitele Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje ve výše uvedených č.j.

Skutkový závěr - neboť hrubá pochybení policie nahradili službu konající policisté svým výkladem, či policejní složky úředními záznamy a vyjádřeními.

Dále uvádíme, že pochybení policie dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 2 není možné nahrazovat dodatečnými výklady...

Dle chronologických událostí a časové ose je zřejmé, že došlo k pochybení, nesprávným úředním postupem kdy je trestní oznámení ukončeno tj. "ODLOŽENO" k datu 6. července 2018, a v ten samý a následující den jsou založeny do spisu nové dokumenty, fotografie vč. výpovědi poškozeného, jak se v Úředním záznamu uvádí "neboť jde o věc důležitou pro řízení o přestupku".

V případě nesprávných úředních postupů Policie ČR nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným úředním postupem (zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem).

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství Náchod v případu PČR OOP Nové Město nad Metují.

Okresní státní zastupitelství v Náchodě s ve věci doporučuje obrátit přímo na PČR - nadřízené složky.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis GIBS v případu PČR OOP Nové Město nad Metují.

GIBS sděluje, že žádné metodické doporučení na PČR Nové Město nad Metují nevydala.

Původní otázka NGO :


Zda Generální inspekce bezpečnostních sborů vydala metodické doporučení podle zákona č. 341/2011 Sb. § 2 odst. 5 na Policii ČR Obvodní oddělení Nové Město nad Metují - územní odbor Náchod, že oznamovatel podezření trestného činu nemá právo na pořízení kopií spisu?

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu PČR OOP  Nové Město nad Metují.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost ohledně metodického doporučení Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod a GIBS.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula odpověď PČR OOP Nové Město nad Metují.

 č.j. : OST-ZH-44-23102018

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu Nové Město nad Metují.

Otázka NGO na GIBS
NGO pokládá za klienta (plná moc viz. příloha) následující otázku.

Zda Generální inspekce bezpečnostních sborů vydala metodické doporučení podle zákona č. 341/2011 Sb. § 2 odst. 5 na Policii ČR Obvodní oddělení Nové Město nad Metují - územní odbor Náchod, že oznamovatel podezření trestného činu nemá právo na pořízení kopií spisu?

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis PČR OOP Nové Město nad Metují.